Handhaving meldplicht BIG-nummer pas rond medio 2020 gepland

23-10-2019

 

Het ministerie van VWS is bezig met een wetsvoorstel om professionals die een BIG-registratie hebben, te verplichten deze op verschillende manieren transparant/kenbaar te maken. Dit om de wet BIG en BIG-registratie beter bekend te laten worden bij patiënten en burgers.

Door een wijziging in de Wet BIG moesten BIG-geregistreerde professionals eigenlijk sinds april 2019 hun BIG-nummer in verschillende uitingen kenbaar maken, zoals vermelding op professionele websites en automatische mailondertekeningen, plus in wachtruimtes. Na internetconsultatie is het ministerie van VWS bezig de reacties te verwerken en, wanneer gewenst, de regeling aan te passen. Daarna moeten de Tweede en Eerste Kamer zich er nog over uitspreken. Als zij instemmen en de meldplicht van kracht wordt door publicatie in de Staatscourant, volgt vervolgens nog een implementatieperiode van een halfjaar waarin BIG-geregistreerde professionals de tijd krijgen om de vermelding van hun BIG-nummer te regelen.

Op basis van schattingen vanuit het ministerie van VWS zal deze wettelijke regeling medio 2020 getoetst gaan worden door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)