Gz-psycholoog uit beroep gezet

11-08-2014

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Den Haag heeft een gz-psycholoog per direct uit zijn functie gezet. De psycholoog heeft in de behandeling van een patiënte zulke zware en grove fouten gemaakt dat de tuchtrechter deze uitzonderlijke maatregel noodzakelijk achtte om recidive te voorkomen.

De zaak was aangespannen door de Inspectie. De patiënte kwam in 2011 bij de gz-psycholoog met klachten over depressiviteit. Hij plande vervolgens binnen twee weken negen zeer belastende sessies van 2,5 uur per keer. Hoewel hij de ernst van de problematiek onderkende werd niet doorverwezen naar de specialistische GGZ. Van een zorgvuldige diagnostiek en indicatiestelling was naar het oordeel van het Tuchtcollege geen sprake. Daarnaast was de behandeling niet conform de richtlijn, en drong de gz-psycholoog tijdens de behandeling onnodig ver door in het privéleven van de patiënt.

Het tuchtcollege neemt de klachten zeer hoog op. Daarbij weegt het mee dat de gz-psycholoog in het verleden al meerdere keren over de schreef is gegaan.
”Gezien de niet uit te sluiten kans op recidive door herhaald disfunctioneren is het College van oordeel dat alleen de zwaarste maatregel hieraan voldoende recht doet”, zo staat in de uitspraak.

Bron: nu.nl
Klik hier voor de volledige uitspraak

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.