Gz-psychologen leggen vanaf 1 januari de beroepseed af

19-12-2018

De opleidingsinstellingen hebben afgesproken om met ingang van 1 januari 2019 de nieuwe beroepseed van de NVGzP te gebruiken. Dat betekent dat vanaf 2019 aan elke afstuderende gezondheidszorgpsycholoog wordt gevraagd deze beroepseed te onderschrijven. Lees er meer over hieronder:

In 2018 heeft de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NVGzP) het initiatief genomen de ‘Beroepseed gezondheidszorgpsycholoog’ op te stellen. Waar de collega gezondheidszorgprofessionals als de artsen al jaren hun ‘Eed van Hippocrates’ en de verpleegkundigen hun ‘Belofte van Nightingale’, en inmiddels meer moderne varianten daarvan, kennen, kenden de psychologen en pedagogen werkzaam in de gezondheidszorg niet een dergelijke eed of belofte. We hebben immers al onze beroepscodes. En vanzelfsprekend zijn we verantwoordelijk, integer, respectvol en deskundig. Dat hoeven we toch niet te beloven. Dat hoeft ook niet, want we zijn er hoe dan ook toch aan gehouden, maar het mag wel. Het is goed om een aantal expliciete en korte uitgangspunten te hebben voor het handelen van gezondheidszorgpsychologen werkzaam in de diffuse omgeving van de gezondheidszorg waarin ze te maken hebben met vele verschillende belangen en keuzemogelijkheden. Het mag ook wel in het kader van een betere profilering en positionering van de gezondheidszorgpsycholoog.

Met de ‘Beroepseed gezondheidszorgpsycholoog’ wil de beroepsgroep aan zichzelf, aan elkaar en aan de samenleving kort en krachtig duidelijk maken waar zij voor staan in hun beroepsuitoefening. In een aantal uitspraken geeft de eed aan wat volgens gezondheidszorgpsychologen essentieel is voor een goede beroepsuitoefening en waaraan zij zich zullen houden. Deze eed staat niet op zichzelf, maar sluit aan bij de ethische waarden en normen als vastgelegd in de Beroepscode voor psychologen (NIP) en Beroepscode voor pedagogen (NVO), bij wettelijke regelingen zoals de Wet BIG en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en bij inhoudelijke normen die sturend zijn voor het professionele handelen zoals richtlijnen, standaarden en protocollen. De ‘Beroepseed gezondheidszorgpsycholoog’ is overigens geen juridisch document.

Hét moment voor de professional om bij de beroepseed stil te staan, is bij de toetreding tot het beroep van gezondheidszorgpsycholoog, namelijk bij de diploma-uitreiking aan het einde van de gz-opleiding. Het uitspreken van de beroepseed tijdens de diploma-uitreiking is niet wettelijk verplicht (voor bijvoorbeeld inschrijving in het BIG-register). Het markeert echter wel de afronding van een didactisch proces, de transitie naar een erkende beroepskwalificatie en de profilering van een beroepsidentiteit naar buiten toe. Een plechtig moment, waarin je trots mag zijn jezelf gezondheidszorgpsycholoog te mogen noemen.

Klik hier voor de tekst van de beroepseed.

Prof. dr. M.J.P.M. Verbraak is klinisch psycholoog, oud-voorzitter en bestuurslid van de NVGzP en tevens voorzitter van P3NL. Daarnaast is hij hoofdopleider van de opleiding gezondheidszorgpsycholoog van het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen te Nijmegen en bijzonder hoogleraar gezondheidszorgpsychologie aan de Radboud Universiteit. Als hoofd van de zorgprogramma’s Jeugd, Ontwikkelingsstoornissen en Persoonlijkheidsstoornissen is hij werkzaam bij Pro Persona.