Gz-psychologen en psychotherapeuten over CVZ-rapport: ondoordacht, slecht onderbouwd, schadelijk voor patiënten

01-02-2013

‘Ondoordacht, slecht onderbouwd en schadelijk voor kwetsbare patiëntengroepen’. Dat is de conclusie van een uitgebreide en zeer kritische reactie van de NVGzP, de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) en de Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie (VGCt) op het concept-rapport van het College voor Zorgverzekeringen over de GGZ.

NVGzP, NVP en VGCt vertegenwoordigen samen meer dan vijfduizend gz-psychologen en psychotherapeuten in de GGZ. Kern van de reactie is dat het CVZ zijn huiswerk over moet doen. De reactie is gisteren, 31 januari, toegezonden aan het CVZ.

CVZ-rapport

In het CVZ-rapport wordt voorgesteld zwaar te snijden in de vergoeding van GGZ-behandeling: ongeveer de helft van de stoornissen valt buiten het pakket, met klachten zonder stoornis kan men helemaal niet meer in de GGZ terecht, en een groot aantal behandelingstechnieken wordt niet meer vergoed.

Eerder was al grote ophef ontstaan over de CVZ-plannen. In hun reactie werken NVGzP, NVP en VGCt de kritiek verder uit. Ze noemen het rapport ondoordacht, slecht onderbouwd en schadelijk voor kwetsbare patiëntengroepen. Het CVZ predikt evidence-based werken, maar de onderbouwing van hun eigen voorstellen is volkomen onder de maat.

Ondoordacht

Doel van de CVZ-maatregelen is de kostenstijging in de GGZ terug te dringen. Wat echter volkomen ontbreekt is een analyse van de oorzaken van de kostenstijging. Ook wordt niet gekeken naar de maatschappelijke opbrengsten van de GGZ. Inperken van de GGZ-vergoeding zal leiden tot hoge maatschappelijke kosten door schooluitval, ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en hogere medische consumptie.

Willekeurig en niet onderbouwd

De keuzes die het CVZ maakt voor inperkingen van het pakket zijn willekeurig, niet in overeenstemming met de wetenschappelijke  stand van zaken en onverstandig. Bepaalde stoornissen, zoals enkelvoudige fobiën en seksuele stoornissen, worden zonder enige argumentatie uit het GGZ-pakket gegooid. Op de lijst van behandelingen die voor vergoeding in aanmerking komen ontbreken nieuwe, effectieve behandelvormen als schematherapie. Behandeling van stoornissen als autisme wordt zonder argumentatie beperkt tot één jaar. En door klachten zonder stoornissen uit te sluiten van GGZ-vergoeding kunnen bijv. misbruikte en verwaarloosde kinderen geen aanspraak meer maken op psychologische hulp.

Meer lezen

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.