Groepspraktijken kunnen als vrijgevestigden kwaliteitsstatuut indienen

06-10-2016

GGZ zorgaanbieders met personeel in loondienst kunnen alsnog een kwaliteitsstatuut voor vrijgevestigden invullen en indienen. Hiermee is een belangrijk knelpunt weggenomen voor van rechtswege toegelaten zorginstellingen, zoals groepspraktijken en kleine zorginstellingen. Zorgaanbieders die in 2017 curatieve ggz onder de zorgverzekeringswet willen aanbieden, wordt dringend aangeraden het kwaliteitsstatuut
vóór 1 december aan te bieden.

Het kwaliteitsstatuut is een door veldpartijen in de ggz gezamenlijke opgezette veldnorm voor kwaliteit in de curatieve ggz die onder de ZVW wordt geboden. Vanaf 1 januari 2017 moet iedere zorgaanbieder in dit domein een eigen kwaliteitsstatuut openbaar maken. Zorgaanbieders moeten daarbij kiezen of zij als vrijgevestigde (sectie 2) of als instelling (sectie 3) zorg leveren. Voor sectie 2 was in het model kwaliteitsstatuut opgenomen dat een praktijk geen personeel in loondienst mag hebben. Voor sectie 3 moet een zorgaanbieder beschikken over een WTZi-erkenning en één van de daarbij horende AGB-codes. Een groep van kleine zorginstellingen viel hierdoor tussen wal en schip doordat zij wel personeel in loondienst hebben, maar niet de juiste AGB-code voor een instelling bezitten.

Sinds het openen van het portaal www.ggzkwaliteitsstauut.nl hebben zich veel zorgaanbieders gemeld voor wie het om deze reden onmogelijk was om aan het wettelijk verplichte kwaliteitsstatuut te voldoen. Omdat het niet mogelijk bleek voor deze zorgaanbieders alsnog een praktijkcode beschikbaar te maken, is besloten dat zij alsnog een kwaliteitsstatuut onder sectie 2 kunnen indienen. Hierbij dient wel iedere regiebehandelaar die zelfstandig zorg verleent in de praktijk, een eigen kwaliteitsstatuut op te stellen en in te dienen.

Verzekeraars volgen het kwaliteitsstatuut
Verzekeraars scharen zich achter het kwaliteitsstatuut als kwaliteitsnorm voor de ggz.
Zij hebben toegezegd om zorgaanbieders extra tijd te geven hun contractering bijtijds op orde te maken. Informatie hierover kunt u vinden op de website en bij de inkoopafdelingen van verzekeraars. Stappen tot een kwaliteitsstatuut voor groepspraktijken:

  • Alle in de praktijk werkzame regiebehandelaren met BIG-registratie registreren zich met eigen AGB-code en AGB-code van de praktijk bij ggzkwaliteitsstatuut.nl
  • Iedere regiebehandelaar van de praktijk download het format voor vrijgevestigden en vult deze in. Gegevens die voor alle zorgaanbieders in de praktijk gelden (zoals professioneel netwerk, contracten, klachtenregeling e.d.), kan men van elkaar overnemen
  • Iedere regiebehandelaren uploadt het ingevulde kwaliteitsstatuut weer via ggzkwaliteitsstatuut.nl
  • Zodra het ingediende kwaliteitsstatuut is goedgekeurd, maakt de praktijk de kwaliteitsstatuten van de daar werkzame regiebehandelaren openbaar, bijvoorbeeld via de website van de praktijk.

Registratie van uw kwaliteitsstatuut
Op de website www.ggzkwaliteitsstatuut.nl kunt u zich aanmelden, het format kwaliteitsstatuut downloaden en ingevuld weer opsturen. Naar aanleiding van de eerste ervaringen, willen wij uw aandacht vragen voor het format. Om het format in te kunnen vullen, dient u te beschikken over het programma Acrobat Reader. De laatste versie van dit programma kunt u gratis downloaden en installeren door gebruik te maken van de volgende link: https://get.adobe.com/nl/reader/otherversions/. Als u het format heeft gedownload, vergeet u dan alstublieft niet het format eerst op te slaan voordat u uw gegevens invult. Mocht u dit niet doen, dan gaan uw gegevens verloren!

Wees op tijd
Het is verstandig uw statuut tijdig aan te bieden. Op die wijze ontvangt u op tijd het resultaat van de uitgevoerde toets en kunt u, indien uw statuut niet is goedgekeurd, uw statuut aanpassen en nogmaals aanbieden. Wie vóór 1 december het kwaliteitsstatuut aanbiedt, heeft vóór 1 januari een reactie of deze is goedgekeurd. Tot slot; het is belangrijk dat u uw kwaliteitsstatuut actueel houdt en eventuele wijzigingen doorvoert. Het kwaliteitsstatuut op uw website of in uw praktijk dient altijd actuele informatie te bevatten.

Meer informatie of vragen?
Op de website vindt u de veel gestelde vragen over het aanbieden van het format kwaliteitsstatuut: https://www.ggzkwaliteitsstatuut.nl/Home/Faq. Voor overige vragen kunt u uiteraard ook contact opnemen via het emailadres helpdesk@ggzkwaliteitsstatuut.nl of via telefoon 088 – 126 39 15 (op werkdagen bereikbaar van 10:00 tot 15:00).

[cd_text]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.