Groei niet-gecontracteerde GGZ stagneert

10-01-2022


In een brief heeft staatssecretaris Paul Blokhuis de monitor van Vektis over de omvang van niet-gecontracteerde zorg naar de Tweede Kamer gestuurd. Uit de monitor blijkt dat het aandeel niet-gecontracteerde GGZ in 2019 is gestabiliseerd. Voor het voorkomen van extra maatregelen tegen niet-gecontracteerde zorg, is dit een mooi signaal, echter vraagt de NVGzP zich af wat hier daadwerkelijke redenen voor zijn.

De wens van de NVGzP (en veldpartijen) dat het contracteerklimaat zou moeten verbeteren, lijkt ons, gezien de afgelopen contracteerprocessen, niet de reden hiervoor te zijn.

Zorgverzekeraars en  VWS niet blij met ongecontracteerde zorg
De zorgverzekeraars en het ministerie van VWS proberen al jaren het aandeel niet-gecontracteerde GGZ te verlagen. In het bestuurlijk akkoord 2019-2022 zijn hierover afspraken gemaakt. Belangrijk was dat hiervoor ook het contracteerklimaat verbeterd zou worden. De NVGzP merkt hier nog vrij weinig van dat dit afdoende is gebeurd. De meeste verbeterpunten, die vanuit het veld geopperd zijn, ten aanzien van het contracteerklimaat zijn nog steeds niet verbeterd. Het idee is dat de zorgverzekeraars vooral het aandeel willen verkleinen met harde hand in plaats van dat ze ook daadwerkelijk het klimaat van onderhandelen voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders proberen te verbeteren.

Daarbij blijft het hardnekkige beeld bestaan dat alle niet-gecontracteerde GGZ ondoelmatig zou zijn. Voor een (klein) gedeelte kun je je afvragen of dit voldoende doelmatig is, maar veel behandeling binnen de niet-gecontracteerde GGZ verschilt niet veel van de gecontracteerde GGZ. De NVGzP is nog steeds benieuwd op basis van welke gronden VWS en zorgverzekeraars dit blijven verkondigen. De NVGzP is van mening dat dit vooral gebeurt op basis van financiële overwegingen, veel minder op basis van inhoudelijke gronden.

Coalitieakkoord
Ook in het coalitieakkoord staat de eis dat het aandeel niet-gecontracteerde GGZ moet afnemen. Zo niet, dan wil de regering verplichte kwaliteitsregistratie of onafhankelijke indicatiestelling introduceren. Ook wordt er nog steeds gedacht aan een nog lagere vergoeding, dan wel het vragen van een eigen bijdrage. De NVGzP blijft met andere veldpartijen alert op deze ontwikkelingen en zal, wanneer gewenst, hier actie op ondernemen.

Brief
De brief over de monitor van Vektis kun je hier vinden.