Graag jouw mening over (knelpunten) diagnostiek

16-03-2020

Akwa GGZ start met de ontwikkeling van een generieke module Diagnostiek. Ter voorbereiding op de start van dit traject heeft Akwa GGZ een online enquête uitgezet over het doel van diagnostiek, de gewenste inhoud van de generieke module en mogelijke knelpunten hierbij.

Deskundigheid diagnostiek
In de aanloop naar dit traject is er discussie geweest binnen Akwa GGZ over de aanleiding in mogelijke inhoud van dit traject. Bij de eerste aanvraag van de NVvP (beroepsvereniging psychiaters), die de ontwikkeling coördineert, werd gesuggereerd als dat alleen de psychiaters diagnostiek zouden kunnen uitvoeren. Mede op basis van kritische geluiden van de NVGzP, is deze aanvraag aangepast. Het blijft echter belangrijk om in het traject te waken dat de deskundigheid van BIG-geregistreerde psychologen hierin voldoende aan bod komt. Op basis hiervan vindt de NVGzP het ook belangrijk dat haar leden de bijgevoegde enquête invullen en daarbij hun wensen en knelpunten aangeven.

Online enquête
Je kunt de online enquête hier vinden en invullen. Dit kan tot 15 april 2020.