GGZ en jeugdzorg: toename werkdruk, ziekteverzuim en agressie cliënten

22-04-2015

In de GGZ en in de jeugdzorg is sprake van een toename van de werkdruk van medewerkers. Dit leidt onder andere tot klachten van medewerkers, overwerk, een hoger ziekteverzuim en een lagere kwaliteit van zorg. Dit blijkt uit de werkgeversenquête onder zorginstellingen 2014.

De werkgeversenquête wordt jaarlijks gehouden, en strekt zich uit over alle branches van de gezondheidszorg.De problemen met werkdruk zijn de GGZ en de Jeugdzorg beduidend groter dan in andere branches: tweederde de GGZ-instellingen en zeventig procent van de jeugdzorginstellingen meldt problemen, tegen gemiddeld 44% van alle instellingen. Bij de GGZ en de jeugdzorg heeft tweederde van de instellingen bovendien de indruk dat deze werkdruk het afgelopen jaar is toegenomen (gemiddeld alle branches: 53%).

Gerapporteerde effecten van de toegenomen werkdruk zijn onder andere klachten van het personeel (ca. 75-80%), overwerk (GGZ 74%, jeugdzorg 86%), hoger ziekteverzuim(GGZ 53%, jeugdzorg 34%) en spanningen tussen werknemers. In de GGZ leidt het bij 40% van de instellingen bovendien tot een lagere kwaliteit van zorg (jeugdzorg: 23%).

Andere problemen: agressie, ontslagen

De hoge werkdruk is bepaald niet het enige probleem waar GGZ- en jeugdzorginstellingen mee te maken hebben. Maar liefst 30% van de jeugdzorginstellingen en 17,5% van de GGZ-instellingen rapporteert knelpunten met afvloeiing van boventallig personeel. Het einde hiervan is bovendien nog niet in zicht: 64% van de GGZ-instellingen en 72% van de jeugdzorginstellingen verwacht voor de komende jaren een overschot aan personeel (gemiddeld over alle branches: 48%). Dit geldt vooral voor lager geschoold personeel.

Daarnaast hebben vrijwel alle instellingen te kampen met agressie en geweld: 94% van de jeugdzorginstellingen en 86% van de GGZ-instellingen rapporteert problemen op dit vlak (gemiddeld over alle branches: 52%).

Klik hier voor het complete rapport van de enquête.

One thought on “GGZ en jeugdzorg: toename werkdruk, ziekteverzuim en agressie cliënten

  1. Eindelijk komt er aandacht voor dit drama. Toch is er nog een groter probleem de oorzaak van het fenomeen is dat doorverwijzingen stagneren omdat de jeugdhulpverlening en de ggz enorm inkromp vooruitlopend op de transitie… Dit kost banen en ultiem ook mensenlevens.. WIE ZOU ER TOEZIEN OP DE TRANSITIE… Er mogen geen cliënten tussen de wal en het schip vallen…. FIASCO!!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.