GGZ-sector publiceert Manifest voor betere geestelijke gezondheid

25-04-2016

Op 14 april verscheen het Manifest betere geestelijke gezondheid. Het Manifest is een initiatief van een groot aantal organisaties, waaronder P3NL. Doel is om het bewustzijn van het belang van geestelijke gezondheid te vergroten. Daarnaast worden concrete voorstellen gedaan voor een betere GGZ.

Het Manifest is een initiatief van  de Federatie Opvang, GGZ Nederland, InEen, LHV, LVVP, Platform MeerGGZ, RIBW Alliantie, V&VN en P3NL.

Geestelijke gezondheid raakt ons allemaal

In het Manifest wordt helder en overtuigend uitgelegd hoe belangrijk geestelijke gezondheid is: niet alleen voor ons persoonlijk, maar ook voor de samenleving, onze toekomst en onze economie. Hierbij wordt onder andere gewezen op de relatie tussen psychische problemen en lichamelijke gezondheid, de slechte vooruitzichten voor kinderen met psychische problemen en het belang van geestelijke gezondheid voor onze economie: een betere geestelijke gezondheid kan ons zo’n twintig miljard per jaar opleveren, een veelvoud van de kosten van de GGZ.

Ambities en voorstellen

Het Manifest formuleert zes speerpunten voor een betere geestelijke gezondheid

  • Het tijdig herkennen en behandelen van psychische problemen onder jongeren;
  • Extra aandacht voor de lichamelijke gezondheid van GGZ-patiënten;
  • Betere leefomstandigheden voor mensen met psychische kwetsbaarheid;
  • Kwalitatief goede, toegankelijke en gepaste geestelijke gezondheidszorg zoveel mogelijk gericht op herstel;
  • Preventie en verbetering van kwaliteit;
  • Effectieve samenwerking op verschillende niveaus.

Bij elk van de speerpunten worden concrete voorstellen gedaan, zoals:

  • meer aandacht voor GGZ op scholen en in de opleidingen van leerkrachten en schoolartsen;
  • verbetering van de werkgelegenheid en de huisvesting voor mensen met psychische problemen;
  • wegnemen van financiële drempels en wachttijden in de ggz;
  • grootschalige introductie van ‘Mental Health First Aid’ (psychische eerste hulp).

Het manifest sluit aan op ontwikkelingen in de sector zoals de ‘Agenda voor gepast gebruik en transparantie’ en de ‘Onderzoeksagenda ggz’.

Klik hier om het Manifest online te bekijken.

Klik hier om het Manifest te downloaden

 

[cd_text]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.