GGZ-sector presenteert Agenda GGZ voor komende jaren

28-11-2015

Gepast gebruik en transparantie; dat zijn de kernwoorden in de Agenda GGZ, die de gezamenlijke GGZ-partijen op donderdag 26 november presenteerden aan minister Schippers. De minister en de Tweede Kamer hebben enthousiast gereageerd op de agenda.

De Agenda is een vervolg op het Bestuurlijk Akkoord GGZ, dat in 2013 werd gesloten tussen de verschillende veldpartijen en de minister. In januari was dit akkoord door de minister opgezegd, nadat een aantal GGZ-partijen zich had gekeerd tegen de inperking van de keuzevrijheid in de zorg. Met deze nieuwe Agenda GGZ lijkt het overleg weer op gang te zijn gekomen.

Namens de psychologen is naast het NIP en de LVVP ook P3NL betrokken  geweest bij het opstellen van de Agenda. Andere betrokken partijen zijn het Landelijk Platform GGZ, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, GGZ Nederland, Ineen, Meer GGZ, de LHV en V&VN.

Bevlogen visie

De kernthema’s van de agenda zijn voor een deel dezelfde als die van het Bestuurlijk Akkoord uit 2013: regie bij de patiënt, streven naar kwaliteit en doelmatigheid, en beheersing van de kosten van de zorg. Toch ademt het stuk een  andere sfeer. Het accent ligt minder op organisatie en kostenbeheersing, en meer op de ‘missie’ van de GGZ: het bieden van kwalitatief hoogstaande en doelmatige zorg aan mensen die dat nodig hebben. Dit geldt vooral voor de achtergrondnotitie bij de agenda, waarin een bevlogen beeld geschetst wordt van de betekenis van de GGZ voor de samenleving, en de manier waarop deze vertaald kan worden in concrete beleidsmaatregelen.

Naast de kosten van de GGZ krijgen hierbij ook de maatschappelijke opbrengsten van een goede GGZ veel aandacht. Een goede GGZ draagt niet alleen bij aan een verbetering van de kwaliteit van leven van miljoenen mensen, maar dient ook een groot maatschappelijk en economisch belang: mensen met een goede geestelijke gezondheid functioneren beter op hun werk en zijn innovatiever en fysiek gezonder. 

Gepast gebruik 

Wat betreft gepast gebruik benadrukt de Agenda het belang van matched care: niet meer zorg dan noodzakelijk, maar ook niet minder. Daarbij wordt het belang benadrukt van preventie en vroege interventie, en goede samenwerking tussen de GGZ en andere voorzieningen, zoals somatische zorg, maatschappelijke omvang, WMO, beschermd wonen  en jeugdhulp. Daarnaast wordt een lans gebroken voor gepersonaliseerde zorg, afgestemd op de individuele wensen en behoeften van de patiënt.

Nieuwe bekostigingssytematiek: Engels model

Richtlijnen en ROM blijven kernbegrippen als het gaat om kwaliteit en doelmatigheid. Daarnaast wordt gewerkt aan een nieuwe productstructuur voor de ggz, op basis van het zogenaamde ‘Engelse model’. Anders dan het DBC-model gaat dit model uit van (inhoudelijke) zorgclusters, die in samenspraak met de patiënt of diens vertegenwoordiger worden bepaald. Voor elk zorgcluster staat een vaste vergoeding. Een ander belangrijk element zijn de vaste evaluatiemomenten, die in de zorgclusters zijn ingebouwd. Op deze momenten wordt de zorg geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Dit zou onder andere over- en onderbehandeling kunnen voorkomen.

Meer lezen

Agenda GGZ voor gepast gebruik en transparantie

Agenda GGZ,_achtergrondnotitie

Reactie Minister (brief aan Tweede Kamer)

Reactie Tweede Kamer

NZa-notitie ‘Engels model’ en productstructuur GGZ

Het Engels model, verslag werkbezoek GGZ Nederland en NVvP

2 thoughts on “GGZ-sector presenteert Agenda GGZ voor komende jaren

  1. Dank dat je dit onder onze aandacht brengt. Interessant artikel, wij hebben het opgenomen op onze homepage onder ‘In de media’. De redactie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.