GGZ-professionals vinden regelgeving declaraties ingewikkeld en zorgonvriendelijk

07-04-2016

Peter van Drunen

GGZ-professionals vinden de declaratieregelgeving te ingewikkeld en zorgonvriendelijk. Ze hebben het idee dat de regelgeving gebaseerd is op wantrouwen, de patiënt niet centraal staat en de expertise van de behandelaars ondermijnd wordt. Toch probeert de overgrote meerderheid van de professionals zich te houden aan de regels. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van de NZa.

Het onderzoek werd uitgevoerd door TNO en bestond uit een enquête en telefonische interviews. Aan de enquête namen 660 gz-psychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten, psychiaters en verpleegkundig specialisten deel.

Regelgeving ingewikkeld

85% van de respondenten geeft aan de declaratieregelgeving ingewikkeld te vinden. Als belangrijkste oorzaak wordt genoemd dat iedere zorgverzekeraar zijn eigen invulling geeft aan de regels. Dit leidt tot hoge administratieve lasten: driekwart van de respondenten zegt sinds de invoering van de Basis GGZ meer tijd kwijt te zijn aan declaraties. Gemiddeld besteedt men hieraan bijna vijf uur per week.

Regelgeving zorgonvriendelijk

Meer dan driekwart van de respondenten vindt de regelgeving zorgonvriendelijk. Men vindt dat de regelgeving gebaseerd is op wantrouwen jegens de behandelaar en de expertise van de zorgprofessional ondermijnt. Dit leidt tot ambiguïteit bij de toepassing van de regels: enerzijds vindt de overgrote meerderheid het belangrijk om correct te declareren, anderzijds zijn er ook situaties waarin veel professionals afwijking van de regels acceptabel vinden. De meest genoemde voorbeelden hiervan zijn:

  • het gebruik maken van gemiddeldes bij tijd schrijven (96%)
  • starten met de behandeling voordat de verwijsbrief op orde is (93%)
  • een telefonisch consult registreren als een behandelcontact (81%)
  • afwijken van de regelgeving omdat deze niet bijdraagt aan de zorg voor de patiënt (74%)
  • langer doorbehandelen in plaats van verwijzen naar ander onderdeel van de ggz omdat dit efficiënter is (68%)
  • aanpassing van de diagnose zodat de behandeling vergoed wordt (63%)

Aanbevelingen: betere uitleg regels

De onderzoekers adviseren de NZa om meer werk te maken van informatie over de regelgeving en meer uitleg te geven over de achterliggende gedachte van de regelgeving. Ook zou de toezichthouder in gesprek moeten gaan met zorgverzekeraars om de wisselende eisen die zij stellen werkbaarder te maken voor zorgprofessionals.

Naar aanleiding van het rapport heeft de NZa inmiddels de informatie over de regelgeving op haar site verbeterd. Alle regels zijn nu overzichtelijk gegroepeerd per vorm van ggz-zorg. Daarnaast gaat de NZa in gesprek met  zorgaanbieders en verzekeraars over de uitkomsten van het onderzoek, om na te gaan wat de NZa en veldpartijen kunnen doen om te bevorderen dat aanbieders correct declareren.

Klik hier voor het integrale rapport van het onderzoek

Alle regelgeving over de Basis GGZ is tevens te vinden in het dossier Basis GGZ op deze site.

[cd_text]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.