Bureaucratie GGZ kost meer dan 1 miljard euro

20-05-2014

GGZ-professional tot eenderde van zijn tijd kwijt aan administratie

Door de vele hervormingen in de GGZ  zijn instellingen en vrijgevestigden steeds meer tijd kwijt aan administratie. Instellingen besteden tot 19,5% van hun tijd hieraan; bij vrijgevestigden kan dit oplopen tot 31-38% van de werktijd. In totaal belopen de kosten meer dan 1 miljard euro

Deze cijfers zijn afkomstig uit een onderzoek dat adviesbureau Sira Consulting deed op verzoek van zorgverzekeraars, GGZ Ndederland, beroepsverenigingen, de overheid en patiëntenverenigingen.  Het rapport wordt as. donderdag besproken door de partijen vereniging in het Bestuurlijk Akkoord en wordt daarna aan de Kamer aangeboden.

Als oorzaken van de oplopende regeldruk worden onder andere genoemd het toenemend aantal contracten dat afgesloten moet worden en  de gedetailleerdheid van eisen die zorgverzekeraars stellen (mede onder druk van de NZa).

De uitkomst van het onderzoek is schokkend, omdat de bedoeling van de hervorming van de GGZ juist kostenreductie was.

Bron: Financieel Dagblad 19 mei, Zorgvisie 21 mei

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.