Ggz-panel MIND: opnieuw valt in lockdown deel van de zorg weg

29-03-2021

Bij de helft van de door MIND ondervraagde cliënten is de psychische zorg tijdens de huidige lockdown achteruit gegaan. Dit varieert van afspraken die zijn omgezet naar beeldbellen en afspraken die zijn afgezegd tot zorg die geheel is stopgezet. Juist nu cliënten meer behoefte hebben aan zorg en steun, valt deze voor een deel van hen weg. Dit blijkt uit recent onderzoek naar de impact van corona(maatregelen) onder het ggz-panel van MIND.

De helft van de ondervraagde cliënten ziet negatieve gevolgen en 16% ziet zelfs zeer negatieve gevolgen voor de zorg die zij nodig hebben sinds de lockdown van medio december 2020. Hun zorg is gestopt, afspraken gaan door ziekte of quarantaine niet door en de wachttijd loopt op. Groepstherapie ondervindt hinder door wisselende aanwezigheid van groepsleden en ook lichaamsgerichte therapie zoals haptonomie en EMDR gaan vaak niet door. Cliënten signaleren dat minder hulpverleners werkzaam op de locatie zijn waardoor minder afspraken fysiek zijn en het lastiger is om afspraken te maken. Kortom, de vooruitgang in de behandeling stagneert en de continuïteit komt in gevaar.

Gevolgen lockdown komen dubbelhard aan
Uit het onderzoek blijkt dat mensen met psychische problematiek zwaar worden getroffen door de lockdown en de extra coronamaatregelen die vanaf half december van kracht zijn geworden. Bovenop de toename aan klachten die sinds de start van de corona-crisis in 2020 al zichtbaar was, ervaart 70% van de deelnemers verergering van klachten. Bij jongeren onder 30 jaar is dit zelfs ruim 80 procent. Met name de eenzaamheid neemt toe door de beperking van sociale contacten, maar ook angst en stress.

Meer informatie
Helaas zijn de resultaten van de laatste uitvraag nog niet online geplaatst. Wel zijn de eerdere uitvragen over de impact van corona op de leden van MIND online beschikbaar.

Reactie De Nederlandse ggz
De branchevereniging ‘De Nederlandse ggz’ herkent het beeld niet dat veel zorg vanuit de ggz-aanbieders wordt stopgezet. Uit een recente uitvraag bij haar leden blijkt volgens de branchevereniging dat zorg vrijwel niet wordt afgeschaald. Wel kan het zijn dat alternatieven worden geboden, passend bij de coronarichtlijnen van de overheid. En passend binnen de kaders van de richtlijn ggz en corona, die door alle veldpartijen is opgesteld na de start van de COVID-19 crisis. Dit beeld sluit aan bij een recent rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Deze constateert in januari 2021 dat bij de meeste ggz-aanbieders de reguliere zorg en/of de dagbesteding niet is afgeschaald, en dat aanbieders aanpassingen hebben aangebracht om de continuïteit van zorg zoveel mogelijk te garanderen.