GGZ: opleiden voor de toekomst – Nieuwsbrief juli 2018

23-07-2018


Tijdens de startbijeenkomst op 7 maart is door het veld een aantal acties benoemd op de aandachtsgebieden voor toekomstbestendige vervolgopleidingen in de GGZ.

In deze nieuwsbrief lees je hier meer over.

Toevoeging door P3NL: hoewel er gesproken wordt over ‘extra opleidingsplekken’ zijn dit feitelijk aanvragen voor een gz-opleiding die al vóór 1 april jl. waren gedaan maar niet zijn toegekend vanwege het beperkte aantal plekken en de bijbehorende financiering. Van de ongeveer 1.200 aanvragen zijn er om die reden bijna 600 afgewezen. Daarvan kan nu dus alsnog een groot deel worden ingevuld. Hierbij wordt nu dus ook vanaf 1 januari 2019 rekening gehouden met mogelijke vrijstellingen.