GGZ Nederland: stijging vraag naar gz-psychologen en klinisch psychologen

16-01-2015

Peter van Drunen

GGZ-instellingen verwachten voor de komende jaren een stijging van de vraag naar gz-psychologen en klinisch psychologen. Dit ondanks de algehele krimp van het personeelsbestand in de GGZ die tot en met 2020 begroot wordt op bijna 20 procent. Dit blijkt uit een onlangs gepubliceerde notitie over trends op de arbeidsmarkt in de GGZ.

De notitie is gebaseerd op een enquête onder GGZ-instellingen. Bijna de helft van de instellingen verwacht een stijging van de vraag naar gz-psychologen en klinisch psychologen; nog eens 36% verwacht een gelijkblijvende vraag naar gz-psychologen. Voor psychotherapeuten wordt een gelijkblijvende vraag verwacht, voor basispsychologen een afname.

De notitie noemt een aantal factoren die bijdragen aan de vraag naar gz-psychologen en klinisch psychologen:

  • de eisen m.b.t. het hoofdbehandelaarschap, die leiden tot een verschuiving van basispsycholoog naar gz-psycholoog en van gz-psycholoog naar klinisch psycholoog;
  • zorginhoudelijke richtlijnen, die behandeling door BIG-geregistreerden voorschrijven in plaats van inzet van basispsychologen;
  • voor de gz-psycholoog: vervanging van duurder personeel (klinisch psychologen, psychotherapeuten) door gz-psychologen;
  • de ambulantisering van de GGZ, waardoor de vraag naar ambulante behandelaren als de gz-psycholoog en de klinisch psycholoog stijgt;

NVGzP-voorzitter Marc Verbraak is blij met deze trends. “Als NVGzP vinden wij dat BIG-registratie een kwalitatieve voorwaarde is om zelfstandig en doelmatig te werken in de gezondheidszorg. Het is goed dat instellingen dat ook steeds meer gaan zien. Dat is een positief effect van de discussie over het hoofdbehandelaarschap. Tegelijkertijd moeten we alert blijven op de positie van de gz-psycholoog. De gz-psycholoog is geen goedkope arbeidskracht in tijden van bezuiniging, maar een volwaardige, goed opgeleide professional die ook in de gespecialiseerde GGZ vaak prima zelfstandig kan werken.”

Klik hier voor de integrale tekst van de notitie

One thought on “GGZ Nederland: stijging vraag naar gz-psychologen en klinisch psychologen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.