GGZ Nederland ontwikkelt analyse-instrument implementatie kwaliteitsstandaarden

23-02-2020

Er komen steeds meer kwaliteitsstandaarden in het register van het Zorginstituut die toegepast dienen te worden in het werkveld. Actoren in de zorg zoeken naar handige tools en communicatiekanalen om het werkveld te informeren over deze standaarden en de implementatie te faciliteren. GGZ Nederland heeft nu een handig analyse-instrument ontwikkeld.

Het instrument kan helpen de vraag te beantwoorden in hoeverre er al gewerkt wordt binnen een instelling volgens de vastgestelde zorgstandaarden en modules.  Het instrument kan per zorgstandaard de “gaps” in beeld brengen in de praktijktoepassing. Het kan ook een stimulans zijn voor professionals om samen met teamleden een zorgstandaard er nog eens bij te pakken en met elkaar door te nemen. Tot slot kan het voeding geven aan scholingsactiviteiten die de invoering van een standaard kunnen ondersteunen.

Het instrument is een eerste concept en zal in de toekomst verder ontwikkeld worden. De NVGzP vindt het in ieder geval een mooi instrument om de implementatie van diverse kwaliteitsstandaarden te faciliteren.

Je kunt het instrument hier vinden.