GGZ dataportaal Akwa GGZ geopend

20-01-2020

 

Vanaf nu is GGZ Dataportaal geopend voor zorgprofessionals die van elkaar willen leren en hun behandelingen willen verbeteren. Hiervoor biedt GGZ Dataportaal een vertrouwde en veilige omgeving waar alleen gegevens worden gebruikt waarvoor patiënten toestemming hebben gegeven.

Doel
GGZ Dataportaal ondersteunt kwaliteitsnetwerken binnen de GGZ om van elkaar te leren. Deze netwerken kiezen hun eigen meetinstrumenten om de kwaliteit van behandelingen inzichtelijk te maken, bijvoorbeeld voor het meten van afname van klachten, het verbeteren van het functioneren van de patiënt of patiënttevredenheid.

Via GGZ Dataportaal worden de uitkomsten van deze behandelingen gebundeld en verschillen inzichtelijk gemaakt zodat zorgprofessionals in een veilige omgeving van elkaar kunnen leren.

Aanbod
GGZ Dataportaal biedt rapportages voor het vergelijken van behandeluitkomsten, patiëntervaringen en patiënt- en proceskenmerken. Het dataportaal sluit voor deze rapportages aan bij de behoefte van zorgprofessionals door te rapporteren over de primaire scores van meetinstrumenten. Ook stelt het dataportaal voor veel van de meetinstrumenten gestandaardiseerde scores beschikbaar om zorgprofessionals de mogelijkheid te bieden meerdere meetinstrumenten met elkaar te vergelijken.

Voor de verdere ontwikkeling van de rapportages en functionaliteiten gebeurt dit op basis van de behoefte van zorgprofessionals. De data die aangeleverd wordt, wordt onomkeerbaar geanonimiseerd.

Keuzevrijheid
Als zorgaanbieder bepaal je zelf of je gegevens deelt met GGZ Dataportaal, welke gegevens je deelt en hoe vaak. Je hebt de vrijheid om verschillende meetinstrumenten te delen, je organisatie terug te zien op de manier waarop jij dat wilt, en deel te nemen aan verschillende netwerken, zowel binnen als tussen zorgaanbieders.

ROM, maar dan echt anders
Het GGZ Dataportaal is de opvolger van SBG (en SVR). Groot verschil is dat het dataportaal in principe vrijwillig is en daadwerkelijk tot doel heeft professionals te ondersteunen bij het eigen leervermogen over effectueren van de behandeling. De NVGzP is blij dat het dataportaal nu beschikbaar is. Nog belangrijker vindt de NVGzP dat aanlevering van gegevens niet verplicht wordt opgelegd en niet gebruikt zal worden voor aanlevering aan derden, zoals informatie naar patiënten(organisaties) of zorgverzekeraars.

Meer informatie
Meer informatie over het GGZ Dataportaal vind je hier