Gezocht: werkgroepleden Multidisciplinaire Richtlijnen probleemgedrag en gedragsstoornissen bij volwassenen met verstandelijke beperkingen

26-01-2017

Voor de werkgroep Multidisciplinaire Richtlijnen probleemgedrag en gedragsstoornissen bij volwassenen met verstandelijke beperkingen van de NVAVG, is de NVGzP op zoek naar twee leden die onze beroepsvereniging in deze werkgroep willen vertegenwoordigen.

Het project start in februari 2017 en duurt 21 maanden. De verwachting is dat er
7 werkgroepbijeenkomsten plaats zullen vinden; de eerste eind maart/begin april 2017.
Het projectvoorstel vindt u hier.

Er zijn vacatiegelden beschikbaar.

Leden die kennis van en affiniteit met het onderwerp en werkveld hebben en geïnteresseerd zijn, kunnen een mail sturen naar bureau@nvgzp.nl