Gezocht: kandidaten voor P3NL-prijs 2020

16-06-2020

De vele kanten van het vak van psycholoog, pedagoog of psychotherapeut

Op 30 oktober 2020 zal voor de tweede keer de P3NL-prijs worden uitgereikt. De winnaar van deze prijs moet iemand zijn die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor het vak van psycholoog, pedagoog of psychotherapeut, uiteraard in lijn met hetgeen waar P3NL voor staat.

De prijs werd in 2019 voor het eerst uitgereikt. Prof dr. Mark van der Gaag ontving de prijs voor zijn grote verdienste binnen de klinische psychologie op met name het terrein van de cognitieve gedragstherapie bij psychotische stoornissen. De prijs bestaat uit een fraai beeldje en een bescheiden geldbedrag. Daarnaast krijgt de winnaar de gelegenheid tot het schrijven van een artikel of blog en het mogen houden van een lezing over hetzelfde onderwerp op een P3NL-activiteit. Het artikel wordt uiteraard verspreid door P3NL.

P3NL wil met deze prijs de leden van de aangesloten verenigingen maar ook vakmensen buiten onze eigen kring belonen én aanmoedigen het eigen vakgebied op een betrokken, positieve, innovatieve en kwalitatief hoogstaande manier te promoten. P3NL zoekt kandidaten die:

  • actief aandacht weten te vestigen op de maatschappelijke betekenis van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen en het bieden van effectieve, doelmatige en cliëntgerichte zorg.
  • actief bijdragen aan de mogelijkheden voor psychologen, psychotherapeuten en pedagogen om transparantie over de kwaliteit en effectiviteit van hun professionele beroepsuitoefening te kunnen laten zien.
  • bijdragen aan het pleidooi voor gepast gebruik van psychologische, psychotherapeutische en pedagogische zorg.
  • bijdragen aan het pleidooi voor evidence based werken in de psychologische, psychotherapeutische en pedagogische zorg.

Kandidaten kunnen via de lidverenigingen worden aangemeld bij de jury (kandidaten hoeven geen lid te zijn van de eigen vereniging). Elke voordracht moet worden gemotiveerd en schriftelijk ingediend. De voordrachten worden door een vakkundige jury beoordeeld. De jury bestaat dit jaar uit Tessa van Iperen (directeur van de NVRG) en Annemieke Driessen (voorzitter van de VEN). Inzendingen zijn mogelijk tot 1 augustus 2020. De  inzendingen kunnen per mail worden gestuurd naar peter.meijer@p3nl.nl