Gezamenlijke brief over bredere inzet systeemtherapie aan Zorgverzekeraars Nederland

29-09-2020

In een gezamenlijke brief hebben NVP, NVGzP, VKJP, NIP en LVVP gevraagd om aanpassing van de geactualiseerde ZN-circulaire therapieën GGZ die op 11 september is gepresenteerd.

In deze brief geven de partijen aan blij te zijn dat systeemtherapie opgenomen is als evidence-based behandelvorm, maar worden bepaalde voorwaarden gesteld die niet overeen komen met de werkelijkheid. Grootste bezwaar zit in het feit dat in de voorwaarden staat dat alleen NVRG-geregistreerde systeemtherapeuten deze behandelvorm zouden mogen uitvoeren. Hiermee wordt tekort gedaan aan klinisch psychologen, gz-psychologen, psychotherapeuten en psychiaters die vanuit hun opleiding bekwaam zijn om psychotherapie, waaronder systeemtherapie, te geven. Zodoende hebben partijen gevraagd om de circulaire hierop aan te passen en naast NVRG-geregistreerde systeemtherapeuten ook regiebehandelaren toe te voegen als hiervoor bekwame professionals.

Daarnaast maken deze partijen, waaronder de NVGzP, bezwaar dat systeemtherapie alleen ingezet zou mogen worden binnen een multidisciplinaire behandeling. ‘Multidisciplinair’ is hier een ongewenste duiding; het gaat vooral om een brede behandeling. Een brede behandeling kan nl. ook door één discipline/beroepsgroep uitgevoerd worden.

De brief van NVP, NVGzP, VKJP, NIP en LVVP aan Zorgverzekeraars Nederland kun je hier vinden.