Gewijzigd CVZ-advies GGZ komt deels tegemoet aan kritiek

25-05-2013

Geïndiceerde preventie moet vergoed worden, evenals zorg bij pervasieve ontwikkelingsstoornissen en acute stressstoornis. Maar behandeling van enkelvoudige  fobieën, seksuele stoornissen en delier behoort niet tot de GGZ. Dat zijn enkele van de meest opmerkelijke aanbevelingen uit het het gewijzigde advies van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) over de Geneeskundige GGZ, dat jl. vrijdag verscheen.

Het advies komt in de plaats van het concept-advies uit januari, dat een storm van protest opriep, onder andere van de NVGzP. In het nieuwe advies komt het CVZ op een aantal punten tegemoet aan deze kritiek. Op andere punten houdt  het advies echter voet bij stuk.

Reactie
Beroepsvereningen, patiëntenorganisatie en andere partijen krijgen tien dagen de tijd om op het gewijzigd advies te reageren. Daarna zal het op 14 juni definitief worden vastgesteld. De NVGzP bereidt in samenwerking met de VGCt en een aantal andere organisaties een reactie voor.

Hieronder een korte samenvatting van een aantal belangrijke punten uit het advies.

Klachten en stoornissen
Ondanks vrijwel universele kritiek houdt het CVZ vast aan het onderscheid tussen klachten en stoornissen. Het erkent dat het onderscheid theoretisch problematisch is, en in de praktijk lastig te maken. Voor de zorgverzekering is het echter volgens CVZ essentieel. Behandeling van klachten zonder dat sprake is van een stoornis valt niet onder de Geneeskundige GGZ (G-GGZ) en komt dus niet in aanmerking voor vergoeding. Wel kunnen klachten binnen de huisartsenpraktijk worden behandeld. Op dit punt is het CVZ ‘om’: eerder werd nog geopperd dat ook de huisarts geen klachten zou mogen behandelen , als er geen sprake was van een stoornis.

Somatisch en psychisch
In het eerdere advies probeerde het CVZ een scherp onderscheid te maken tussen stoornissen met en zonder een somatische achtergrond. Ook dit leidde tot felle kritiek: ‘achterhaald’, ‘kunstmatig’. In het bijgestelde advies wordt het onderscheid niet meer zo nadrukkelijk gemaakt. In de uitwerking is het echter nog steeds richtinggevend. Zo worden delier en seksuologische stoornissen uitgesloten van de GGZ, omdat zij onderdeel zouden zijn van de somatisch medisch-specialistische zorg en/of (voor seksuele stoornissen) de huisartsenzorg. Het advies doet geen uitspraak over andere stoornissen met een somatische achtergrond, zoals psychische aandoeningen  die voortkomen uit niet-aangeboren hersenletsel,

Pervasieve ontwikkelingsstoornissen
In het eerdere advies stelde het CVZ voor om de behandeling van autisme en andere pervasieve ontwikkelingsstoornissen te beperken tot één jaar. Deze inperking werd bekritiseerd als willekeurig en ongefundeerd.In het nieuwe advies heeft CVZ daarom de grens laten vallen.

Geïndiceerde preventie van depressie, verslaving en angst- en paniekstoornissen
Het CVZ komt terug van het eerdere idee om geïndiceerde preventie te schrappen uit het pakket. In het gewijzigd advies wordt geconcludeerd dat geïndiceerde preventie is noodzakelijk, effectief en kosteneffectief is. Om die reden wordt nu voorgesteld preventie te handhaven, maar alleen als onderdeel van de huisartsenzorg: “Hier kunnen we voor relatief weinig geld relatief effectief veel gezondheidswinst boeken”. Preventieprogramma’s in de GGZ worden dus niet vergoed, als het aan CVZ ligt.

Aanpassingsstoornissen
De behandeling van aanpassingsstoornissen wordt sinds 2012 niet meer vergoed. Het CVZ stelt voor deze maatregel vooralsnog te handhaven, omdat er geen duidelijke criteria zijn voor een behandelindicatie en er geen professionele richtlijn voor de behandeling bestaat. Het roept het veld echter op om tot een adequate richtlijn of standaard te komen.  Dan zou het advies kunnen worden bijgesteld.

Het CVZ maakt een uitzondering voor hulp aan kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld of seksueel misbruik. Eerder werd ook deze hulp uitgesloten van vergoeding. Nu komt men daarop terug. Vanwege het risico op de ontwikkeling van psychiosche stoornissen is bij deze kinderen is vrijwel altijd reden voor zorg. Daarom adviseert het CVZ de Minister om een aparte  maatregel te te nemen, waardoor deze zorg wel vergoed kan worden.

Enkelvoudige fobieën
Het CVZ houdt vast aan het eerdere standpunt dat de behandeling van enkelvoudige fobieën niet vergoed wordt als G-GGZ-prestatie. Enkelvoudige fobieën kunnen volgens het College goed worden behandeld binnen de huisartsenzorg. Alleen bij bloed-, letsel- of injectiefobie of  ‘in frequent voorkomende situaties’ kan specialistische behandeling vergoed worden. Daarvoor moeten wel eerst eerdere interventies door de huisarts zijn doorlopen.

Behandelingen
Net als het eerdere advies bevat het bijgestelde advies een lijst van psychologische interventies die wel en niet voor vergoeding in aanmerking komen. Op deze lijsten kwam veel kritiek: sommige behandelingen stonden ten onrechte op de ‘zwarte’ lijst, andere werden helemaal niet genoemd. Dit heeft tot een minimale bijstelling geleid: hypnotherapie bij conversiestoornis is toegevoegd aan de lijst van vergoedbare behandelingen. Andere suggesties, bij voorbeeld voor de toevoeging van evidence-based behandelingen voor kinderen en jeugdigen, zijn in het advies niet overgenomen.

Alternatief voor CVZ
Beroepsvereningen, patiëntenorganisatie en andere partijen krijgen tien dagen de tijd om op het gewijzigd advies te reageren. Daarnaast heeft de Minister het veld opgeroepen om met alternatieve voorstellen te komen voor besparingen. NVGzP en VGCt hebben hiervoor een commssie ingesteld, die voor 1 september zal rapporteren.

Meer info

Concept CVZ Advies Geneeskundige GGZ, deel 2, versie mei 2013

Reageren?
Reageren op het concept-advies? Alternatieve suggesties voor besparingen? Ga naar onze LinkedIngroepen lever input voor onze reactie op de plannen van CVZ en voor alternatieve voorstellen voor besparingen in de GGZ.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.