Geslaagd webinar ‘klinisch (neuro)psycholoog in de medische staf’

09-10-2020

Op donderdag 8 oktober organiseerden de NVGzP en het NIP een webinar voor klinisch (neuro)psycholoog in de medische staf.

Aan de orde kwam o.a.:

 • Ontwikkelingen met betrekking tot de (oprichting) van de medische staf binnen de GGZ
 • Informatie over doel en mandaat van een medische staf in GGZ-instelling en/of ziekenhuis
 • Invloed in organisaties vanuit bestuurdersperspectief
 • Praktijkvoorbeelden
 • Tips en handige documentatie voor het versterken van de positie van psychologen met betrekking tot de medische staf

We hopen dat de deelnemers terugkijken op een waardevol webinar.

Op het portal van de NVGzP (onder het tabblad ‘Documenten’) is het webinar voor leden terug te kijken. Hier vind je ook de volgende documenten:

 • Hand-out NIP NVGzP webinar klinisch (neuro)psycholoog in de medische staf Stappenplan voor Raden van Bestuur en HR-directeuren
 • Toolkit oprichten medische staf in de GGZ
 • Model stafreglement vereniging medische staf in de GGZ
 • Voorbeeldovereenkomst medische staf en RvB in GGZ
 • Model statuten Vereniging Medische Staf
 • Hoofdstuk 8 AMS: De medische staf artikel 8.2.2

Heb jij ‘best practices’ of nuttige informatie die je met ons kunt delen? Laat het ons weten via je eigen vereniging:

Ben jij actief met de (oprichting van een) medische staf en heb je interesse in de online uitwisseling begin 2021 met andere K(N)P-ers actief in dit proces? Meld je dan aan.