Generieke modules, zorgstandaarden en richtlijnen

04-02-2019Akwa heeft een inventarisatie gemaakt ten aanzien van de in te dienen zorgstandaarden bij het Zorginstituut.

Hieruit komt naar voren dat er voor 29 zorgstandaarden implementatieplannen worden ontwikkeld. Daarnaast dienen vijf zorgstandaarden (autisme, conversiestoornis, opiaatverslaving, persoonlijkheidsstoornissen en ‘problematisch alcoholgebruik en alcoholverslaving’) opnieuw inhoudelijk besproken te worden voordat hiervoor implementatieplannen ontwikkeld kunnen worden. Reden hiervoor is dat GGZ Nederland bij deze zorgstandaarden grote vraagtekens heeft over de uitvoerbaarheid.

De NVGzP is actief betrokken bij dit dossier.