Generieke module Acute psychiatrie

29-03-2017

Heldere verwachtingen en praktische handvatten voor de hele keten

De nieuwe Generieke module Acute psychiatrie is opgesteld door vertegenwoordigers van álle partijen die betrokken zijn in de keten van de acute psychiatrische zorg. Het resultaat is een breed gedragen module die de inhoud van zorg beschrijft welke de patiënt ontvangt in de keten van de acute psychiatrie, en de organisatie van zorg die daarbij past.

Volgens Aram van Reijsen, psychiater en manager zorg van de afdeling Spoedeisende en Klinische Psychiatrie bij Parnassiagroep, is de Generieke module Acute psychiatrie alleen al van belang omdat er tot nu toe eigenlijk niks over dit onderwerp is afgesproken met alle betrokken partijen in de acute psychiatrie. “Iedereen doet naar eer en geweten zijn best, en men handelt vooral op basis van ervaring. Maar professionals hebben daarbij geen standaarden of richtlijnen over dit onderwerp om op terug te vallen. De diversiteit van het werk, het feit dat er veel verschillende partijen bij betrokken zijn en ook de lokale factoren, maken het ingewikkeld om een standaard te ontwikkelen. Maar onmogelijk is het niet en dat is gebleken met deze module.”

Afspraken acute psychiatrie
In de generieke module is duidelijk gemaakt wat per stap in de keten de verantwoordelijkheden zijn per hulpverlener. Daarnaast is een aantal kernafspraken voor de hulpverlening gemaakt waar deze module op ingaat:

  • Voorkom crisis: signaleer beschermende en uitlokkende factoren voor crisis
  • De-escaleer de situatie: creëer rust, veiligheid en vertrouwen
  • Vraag of de persoon crisisafspraken of een crisiskaart heeft
  • Betrek de persoon in crisis en zijn naasten zoveel mogelijk bij iedere stap in de keten

“Deze module zorgt voor meer duidelijkheid over wat je van elkaar mag verwachten”, aldus Jeroen Traas, manager bedrijfsvoering divisie Spoedeisende GGZ bij Dimence. “Alle partijen die betrokken zijn in de keten hebben meegeschreven en daardoor is dit een breed gedragen stuk geworden. Het zal leiden tot meer begrip voor elkaar en elkaars rol.”

Voor de samenwerking is het volgende afgesproken:

  • De acuut psychiatrisch hulpverlener en de verwijzer erkennen elkaars oordeel
  • Discussie over terechte of onterechte verwijzing vindt achteraf plaats
  • Evalueer regelmatig casuïstiek met andere hulpverleners

GGz-triagewijzer
Als onderdeel van de generieke module hebben de ketenpartijen een GGz-triagewijzer ontwikkeld die in de praktijk zal worden getest. Op basis van de GGz-triagewijzer kan de voorwacht van de acuut psychiatrische hulpverlening inschatten welke hulpverlening een persoon nodig heeft, op welk moment (urgentie) en van welke hulpverlener(s).

Patiënteninformatie op Thuisarts.nl
Informatie uit de ontwikkelde module is opgenomen op Thuisarts.nl waardoor deze breed beschikbaar komt voor patiënten en naasten. In samenwerking met Thuisarts.nl is het onderwerp Ik heb een ernstige psychische crisis uitgebreid. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van de voorlichting voor patiënten en naasten.

Verder lezen?

Betrokken organisaties
De Generieke module Acute psychiatrie is ontwikkeld in opdracht van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz. De projectleiding is in handen van SiRM. Bij het opstellen van de generieke module waren voornamelijk de volgende organisaties betrokken: Ambulancezorg Nederland, Federatie Opvang, InEen, GGZ Nederland, Landelijk Netwerk Acute Zorg, Landelijk Platform GGz, Nederlands Huisartsen Genootschap en Landelijke Huisartsen Vereniging, Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen, Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, Politie, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.