Geïnspireerde ledenvergadering 25 juni

01-07-2014

Meer dan vijftig leden kwamen op 25 juni bijeen voor de ledenvergadering van de NVGzP. Belangrijkste agendapunt was de toekomstige organisatie van de NVGzP. Daarnaast werden de jaarstukken 2013 vastgesteld en twee nieuwe bestuurders benoemd.

De ledenvergadering sloot aan op het symposium ‘Hoe overleef ik de Basis GGZ’, dat voorafgaand  op dezelfde locatie plaatsvond. Het slotdebat van dit symposium over Insurance based behandelen vormde tevens de opmaat naar de ledenvergadering.

Jaarverslag

Een feestelijk moment was de presentatie en goedkeuring van het Jaarverslag 2013 van de NVGzP. In zijn voorwoord bij het verslag sprak voorzitter Marc Verbraak van ene geslaagd jaar, en gemeten aan het applaus waarmee het verslag werd goedgekeurd werd die mening gedeeld door de vergadering.

Nieuwe bestuurders

De nieuwe bestuurders zijn Tom van der Schoot en Merel van Daalen. Tom van der Schoot (58), klinisch psycholoog en werkzaam als divisiemanager zorg en innovatie bij de Viersprong zal het penningmeesterschap op zich gaan nemen. Merel van Daalen (30), werkzaam bij Psychologenpraktijk Bommelerwaard en in opleiding tot gz-psycholoog, werd benoemd als vertegenwoordiger van de piogs in het bestuur.

Klik hier voor een overzicht van het huidige bestuur.

Nieuwe organisatie NVGzP

De meeste aandacht ging uit naar de organisatie van de NVGzP. De vereniging groeit uit zijn jas: in iets meer dan anderhalf jaar is het aantal leden gegroeid van 250 naar bijna 1.600, en de activiteiten van de vereniging zijn navenant toegenomen. Dat vraagt om een bezinning op de structuur van de vereniging:

  • slagvaardigheid: hoe zorgen we dat we slagvaardig richting kunnen geven aan ons beleid, en in kunnen spelen op actuele ontwikkelingen?
  • betrokkenheid: kunnen we de leden beter betrekken bij het beleid van de vereniging?
  • differentiatie: hoe kunnen we zorgen dat deelgroepen, zoals specialisten en piogs, een duidelijker eigen plaats krijgen?
  • werkbaarheid: hoe voorkomen we dat het bestuur overbelast raakt?

Bert van Rossum presenteerde een aantal voorstellen voor een nieuwe organisatie. Belangrijkste elementen zijn:

  • instelling van een ledenraad, die als representatieve vertegenwoordiger van de leden toezicht houdt op het bestuur;
  • een kleiner, slagvaardiger bestuur;
  • een aparte Afdeling voor specialisten;
  • instelling van commissies, die het bestuur kunnen ondersteunen in zijn werkzaamheden.

De vergadering ging unaniem akkoord met deze marsroute. In de volgende vergadering zal een uitgewerkt voorstel worden gepresenteerd.

Naar verwachting zal de nieuwe structuur medio 2015 kunnen ingaan. Dan zal de ledenraad worden gekozen, die op haar beurt een nieuw bestuur benoemt. Het huidige bestuur kreeg van de ledenvergadering mandaat om tot die tijd in functie te blijven.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.