Uitkomst privacydebat GGZ: geen zorgzwaarteindicator meer naar verzekeraars

26-11-2015

De verplichting tot vermelding van de zogenaamde zorgzwaarteindicator op facturen voor gespecialiseerde GGZ komt in 2016 definitief te vervallen. Dit blijkt  uit een brief van de minister aan de Tweede Kamer van maandag 23 november. 

De verplichting tot vermelding van de zorgzwaarteindicator op de factuur werd in 2014 ingevoerd. Doel was verzekeraars meer inzicht te geven in de verrichte prestaties. De verplichting leidde tot protesten van beroeps- en patiëntenorganisaties en een negatief advies van het College Bescherming Persoonsgegevens, dat onoverkomelijke gevaren zag voor de privacy van patiënten. Om die reden werd de verplichting tot 2016 opgeschort.

In het nieuwe voorstel van de minister krijgen zorgverzekeraars geen inzicht meer in de zorgzwaarte van de individuele patiënt. Bij electronische declaraties wordt de zorgzwaarte wel vermeld op de factuur,  maar deze gegevens worden door het declaratieportal VECOZO gemaskeerd bij doorzending van de facturen aan de zorgverzekeraar.

Wel kan de zorgzwaarteindicator gebruikt worden voor analyses op het  niveau van de zorgaanbieder. Die analyses worden toevertrouwd aan Vektis, dat daarvoor  de beschikking krijgt over de ongemaskeerde facturen. De resultaten van die analyses zijn beschikbaar voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars, ten behoeve van de zorginkoop en het uitvoeren van materiële controles. Medewerkers van Vecozo en Vektis krijgen geheimhoudingsplicht met betrekking tot gegevens van individuele patiënten.

Voor papieren declaraties is vermelding van de zorgzwaarteindicator niet langer verplicht. Datzelfde geldt voor electronische declaraties waarbij de patiënt een privacyverklaring heeft ondertekend.

Klik hier  voor de brief van de minister aan de Kamer.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.