Geen keuzevrijheid voor behandelaar GGZ

24-06-2014

Vandaag, dinsdag 24 juni, heeft de Tweede Kamer ingestemd met het akkoord over de wijziging van artikel 13 van de zorgverzekeringswet. Deze wijziging maakt het mogelijk dat zorgverzekeraars geen zorg door ongecontracteerde zorgverleners meer hoeft te vergoeden. Een motie van het CDA om de GGZ (net als de eerstelijnszorg) uit te zonderen van deze regeling haalde het niet. 

De NVGzP had zich samen met NIP, NVO, NVP, VGCt en Vereniging EMDR Nederland ervoor ingezet om in elk geval de Basis GGZ toe te voegen aan de eerstelijnsdisciplines die uitgezonderd zijn van de regeling.

In een verklaring spreken de zes verenigingen hun teleurstelling uit over de uitkomst van het Kamerdebat. Het bereikte akkoord wordt gestempeld als een aantasting van een grondrecht van cliënten op een vrije keuze van behandelaar. Voor de vrijgevestigde beroepsbeoefenaren geldt dat zij, nog meer dan nu het geval is, moeten tekenen bij het kruisje doordat hun onderhandelingspositie is ondermijnd. Daarmee zijn zij volledig overgeleverd aan de inkoopeisen die de zorgverzekeraars stellen.

Klik hier voor de hele tekst van de verklaring.

De wetswijziging moet nog door de Eerste Kamer. De Stichting Vrije Artsenkeuze bereidt een juridische procedure voor tegen de wetswijziging.

Debat

In het debat over het wetsvoorstel probeerden oppositiepartijen uit alle macht om een wig te drijven in het akkoord. Vooral de SP, het CDA en GroenLinks trokken hierbij fel van leer. De Minister en de woordvoerders van de akkoordpartijen gaven echter geen krimp.

CDA: GGZ bij uitzonderingen

Hanke Bruins Slot van het CDA diende een motie in om de Basis GGZ en de ambulante specialistische GGZ toe te voegen aan de eerstelijnsdisciplines, waarvoor geldt dat zorgverzekeraars ook ongecontracteerde zorg moeten vergoeden.

De Minister ging hier dwars voorliggen. Volgens haar was de GGZ zelfs de aanleiding de vergoeding van ongecontracteerde zorg aan banden te leggen. Het woord ‘cowboys’ nam ze ditmaal niet in de mond, maar “in de ggz wordt heel veel zorg geleverd waarover zware discussie is”, zo stelde ze.

Ook bij de  akkoordpartijen viel het voorstel van Bruins Slot niet in goede aarde. Zoals Bouwmeester van de PvdA het formuleerde: “In de afgelopen periode hebben wij gezien dat in de ggz bepaalde zaken een enorme vlucht hebben genomen, waardoor heel veel geld is verdiend door een aantal mensen, terwijl wij ons kunnen afvragen of de geleverde zorg echt iets heeft bijdragen aan de kwaliteit van leven van de patiënt.” Als voorbeeld noemde ze de vliegangstcursussen van PSyQ. “Daarom zeg ik: kom op voor de mensen die het wel goed doen, maar bescherm de patiënten tegen zorgverleners die hun zaken niet goed op orde hebben.”

SGP-woordvoerder Van der Staak wees erop dat het voorstel van de regering in een eerder stadium de steun had gekregen van de partijen uit het bestuurlijk akkoord, waaronder NIP, LVE en NVVP.

Naar verwachting is begin volgende week de stemming over het wetsvoorstel en de ingediende amendementen.

Juridische procedure

Ondertussen is ook een juridisch front geopend in de strijd voor behoud van de vrije keuze van behandelaar. De Stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze, waarbij in twee maanden 5.000 artsen en paramedici zich hebben aangesloten, kondigt aan minister Schippers (VVD, Zorg) voor de rechter te dagen als de vrije artsenkeuze wordt afgeschaft. Afschaffing van dat recht is strijdig met Europese mededingingsregels, stelt de advocaat van de stichting, hoogleraar gezondheidsrecht in Utrecht, Jaap Sijmons.

De afgelopen weken hebben vertegenwoordigers van patiënten en professionals in de gezondheidszorg hard geprotesteerd tegen de voorgenomen wijziging van artikel 13. Op maandag  15 juni stuurden NVGzP, NIP, NVO, NVP, VGCt en Vereniging EMDR Nederland nog een gezamenlijke brief naar de Tweee Kamer waarin ze ervoor pleitten  de Basis GGZ toe te voegen  aan de disciplines, waarvoor geldt dat zorgverzekeraars ook ongecontracteerde zorg moeten vergoeden.  Klik hier voor meer informatie

Zelf het debat nalezen? Klik hier

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.