Geen grote verbeteringen in terugdringen wachttijden GGZ

17-12-2019


Begin december hebben GGZ Nederland, Meer GGZ, MIND en ZN een brief gestuurd met de tussenevaluatie over de periode juli – december 2019 aan de staatssecretaris. De wachttijden bij de structurele probleemgebieden (vijf diagnosegroepen) nemen toe en de lage wachttijden bij de basis-GGZ worden korter.

Per 1 juli 2019 bedroeg het totaal aantal mensen van 18 jaar en ouder dat wacht op specialistische GGZ 37.750. Naar verwachting wordt 73% van deze mensen binnen de totale Treeknorm van 14 weken geholpen.

Na een daling van wachttijden in het tweede kwartaal, is er een stijging in het derde kwartaal zichtbaar. Wachttijden bij de structurele probleemgebieden nemen toe en de lage wachttijden bij de basis-GGZ worden nog wat korter.

De diagnosegroepen met de langste wachttijden, en een gemiddelde totale wachttijd van 14 weken of meer zijn:

  1. pervasieve stoornissen (21 weken totaal)
  2. persoonlijkheidsstoornissen (20 weken totaal)
  3. restgroep diagnoses, andere aandoeningen (18 weken)
  4. eetstoornissen (17 weken)
  5. aandachttekort en -gedrag (16 weken)

Dit zijn dezelfde vijf als een kwartaal geleden, maar in een andere volgorde.

Een blijvende zorg zijn de aanmeldwachttijden; de wachttijd tot aan de eerste intake is over de gehele linie nog te groot. De kortste aanmeldwachttijd is in de basis-GGZ en voor delirium/ dementie (ongeveer 5 weken), de langste bij pervasieve stoornissen, restgroep diagnoses en persoonlijkheidsstoornissen (11-13 weken).

De inhoud van de brief vind je hier.

Wachttijden per regio
Naast een landelijk beeld, hebben de betrokken actoren ook een regionaal beeld opgesteld van de actuele wachttijden, de belangrijkste (geanonimiseerde) contractafspraken tussen aanbieders en zorgverzekeraars en het beeld dat de landelijke Stuurgroep Wachttijden heeft van de voortgang in de regio.

Het rapport over de wachttijden per regio kun je hier vinden.