Geef jouw knelpunten invoering zorgprestatiemodel en zorgvraagtypering aan ons door!

20-01-2022


Het zorgprestatiemodel (ZPM) is ingevoerd per 1 januari. Het programmateam ZPM en de NZa monitoren hoe het ZPM nu in de praktijk werkt en welke onvoorziene en ongewenste effecten er optreden. De NVGzP vindt het belangrijk dat knelpunten en ongewenste effecten van de invoering van het zorgprestatiemodel en de bijbehorende uitvoering van de zorgvraagtypering actief gemonitord worden. Op basis hiervan kan de regelgeving worden aangepast.

De NVGzP wil de signalen van haar achterban verzamelen en dit naar voren brengen bij het programmateam ZPM en/of het onderhoudsoverleg ZPM van de NZa. Zodoende vraagt de NVGzP huidige knelpunten of ongewenste effecten naar ons te mailen. Hierbij is het van belang zo specifiek mogelijk te omschrijven waar je tegenaan loopt en wat volgens jou een gewenste oplossing zou zijn. De signalen kunnen wij dan gebundeld meenemen naar relevante gremia.

Jouw knelpunten mailen
Jouw specifieke knelpunten en ongewenste effecten kun je tot en met 26 januari 2022 mailen naar Joost Kamoschinski via jkamoschinski@nvgzp.nl.
Na die tijd zullen dergelijke uitvragen nogmaals periodiek uitgevoerd worden, maar daar zullen aparte aankondigen via onze website voor gedaan worden.