Geef je mening over het pensioenakkoord

11-06-2019

Op 5 juni hebben werkgevers (VNO-NCW, LTO en MKB-Nederland), de vakbonden (FNV, CNV en Vakcentrale voor Professionals), de SER en minister Koolmees een pensioenakkoord bereikt. Werknemersorganisatie is FBZ benieuwd hoe jij over de afspraken denkt. Geef daarom uiterlijk op vrijdag 14 juni je mening via deze poll.

In november liepen de onderhandelingen voor een nieuw pensioenakkoord vast. Het voorstel dat toen op tafel lag, was voor de vakbonden onvoldoende. Na de landelijke staking van het personeel in het openbaar vervoer/de bouw en andere acties gingen de partijen opnieuw met elkaar om tafel, en dat leidde uiteindelijk tot een akkoord. Alle betrokken werknemersorganisaties peilen bij hun achterban hoe zij tegen het akkoord aankijken. Ook wij zijn benieuwd hoe jullie tegen het akkoord aankijken.

Wat is er afgesproken?

  • Het nieuwe pensioenstelsel moet vooral persoonlijk en transparanter worden. Deelnemers krijgen meer inzicht in wat zij betalen en wat ze kunnen verwachten als ze met pensioen gaan.
  • De doorsneesystematiek, waarbij alle werknemers bij hetzelfde pensioenfonds dezelfde premie betalen, wordt afgeschaft en vervangen door een premie die meer leeftijdsgebonden is. Deelnemers moeten compensatie krijgen voor de afschaffing van de doorsneeopbouw, en er is afgesproken dat het nieuwe pensioencontract pech- en gelukgeneraties moet voorkomen. Het stelsel mag niet leiden tot een versobering van het pensioen en moet kostenneutraal uitpakken voor de deelnemers.
  • Pensioenen moeten sneller en makkelijker kunnen meebewegen met de economie. Pensioenfondsen moeten buffers hebben om aan hun toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. Met minder strikte regels kunnen pensioenen eerder worden verhoogd als er goede rendementen worden gehaald. Gaat het economisch slecht, dan wordt er juist eerder gekort.
  • De AOW-leeftijd wordt tot en met 2021 bevroren op het huidige niveau van 66 jaar en vier maanden. Vervolgens stijgt de AOW-leeftijd in 2022 naar 66 jaar en zeven maanden, in 2023 naar 66 jaar en tien maanden en in 2024 naar 67 jaar. In de oude situatie zou de AOW-leeftijd al in 2021 naar 67 jaar zijn gestegen.
  • De koppeling tussen de AOW-leeftijd en de gemiddelde levensverwachting wordt minder streng. Nu moeten mensen een jaar langer doorwerken als ze gemiddeld een jaar ouder worden. Dat wordt aangepast naar acht maanden langer doorwerken.
  • Werkgevers en werknemers krijgen de mogelijkheid om af te spreken dat als de werknemer eerder stopt met werken, een klein deel van zijn pensioen naar voren wordt gehaald en de werkgever een deel salaris doorbetaalt. De boete om vervroegd met pensioen te gaan, gaat voor een deel van tafel.
  • Het kabinet krijgt de opdracht om het voor zelfstandigen eenvoudiger te maken zich vrijwillig bij een pensioenfonds aan te sluiten in de sector of het bedrijf waar zij voor werken. Ook voor zzp’ers die in meerdere sectoren werken, moeten er mogelijkheden komen.
  • Een arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt verplicht voor zzp’ers. Het kabinet wil dat de sociale partners hier vanaf volgend jaar een oplossing voor hebben uitgewerkt, zonder dat het de overheid geld kost.

Meer weten? Bekijk dan de Q&A van de Vakcentrale voor Professionals, een van de vakbonden die aan tafel zaten bij de onderhandelingen.