Geactualiseerde richtlijn ‘Omgaan met medische gegevens’ KNMG

07-04-2020

De KNMG heeft de richtlijn ‘Omgaan met medische gegevens’ geactualiseerd. In deze richtlijn beschrijft de KNMG op welke wijze artsen, met inachtneming van hun beroepsgeheim, medische gegevens mogen verzamelen, opslaan, uitwisselen of anderszins mogen gebruiken.

Deze richtlijn is echter ook uitermate geschikt voor professionals binnen de GGZ of andere sectoren. Zodoende brengt de NVGzP deze richtlijn onder jouw aandacht.

Het doel van de richtlijn is om de regels voor het omgaan met medische gegevens in diverse situaties uiteen te zetten en zodoende beroepsbeoefenaren een handvat te bieden. De richtlijn beschrijft de hoofdregels en uitzonderingen met betrekking tot het omgaan met medische gegevens. In concrete situaties zullen bij de toepassing van de regels alle omstandigheden van het geval moeten worden meegewogen.

De richtlijn kun je hier vinden.