Fusienieuws

19-05-2022


Intentie wordt fusievoorstel
Officiële documenten op ledenportaal; mogelijkheid voor vragen

Begin december 2021 kondigden de besturen van de NVGzP en het NIP aan de wens te hebben om te gaan fuseren. Sinds die eerste aankondiging is er door de besturen van beide verenigingen hard gewerkt aan de voorbereiding van een zogeheten fusievoorstel, dat de beide ledenraden bespreken op 30 mei a.s.. Tussen nu en 30 mei hebben de ledenraden inzicht in het fusievoorstel en kunnen zij vragen en opmerkingen formuleren.

Het bestuur is trots op het feit dat er in goede harmonie gekomen is tot een samenhangend fusievoorstel dat beide besturen nu aan hun ledenraden hebben voorgelegd.

Vervolgstappen na 30 mei
Als de ledenraden op 30 mei op basis van het fusievoorstel instemmen met de intentie tot fuseren, dan wordt het definitieve fusievoorstel gedeponeerd. Het deponeren gaat gepaard met een publicatie in een landelijk dagblad, waarbij schuldeisers de mogelijkheid krijgen om bezwaar te maken. Dit is de standaardprocedure bij een fusie. Het voorstel dat gedeponeerd wordt, is ook het exacte voorstel waarover de ledenraden in september een definitief besluit moeten nemen. Dit kan dus tussentijds niet meer gewijzigd worden. De bespreking op 30 mei is daarmee een belangrijke stap in dit proces.

Blik op de toekomst
De geplande juridische ingangsdatum van de nieuwe organisatie is 1 oktober 2022. Het resterende deel van 2022 en het jaar 2023 gebruiken we als overgangsjaar. Gedurende die tijd worden geleidelijk de verenigingsgremia ingericht conform het fusievoorstel en worden ook aan de voor- en achterkant zaken als communicatie en systemen in elkaar gevlochten.

Wat staat er in het fusievoorstel?
In het fusievoorstel is uitgewerkt hoe de nieuwe vereniging er na de fusie uit komt te zien. Denk aan de toekomstige verenigingsstructuur en de naamgeving, maar bijvoorbeeld ook aan afspraken over contributie, samenstelling van het bestuur en ledenraad tijdens de overgangsperiode. Ook de volledige nieuwe statuten maken onderdeel uit van het fusievoorstel. Het fusievoorstel zelf is een juridisch document. Daarom hebben de besturen ook een notitie bij het juridische document aan de ledenraden gevoegd met daarin meer achtergrond en nadere informatie over het pakket dat zij in goed overleg met elkaar overeen zijn gekomen. Deze en andere stukken, waarover de ledenraden zich gaan buigen op 30 mei, staan op het besloten gedeelte van onze websites, zodat onze leden deze kunnen bekijken.

Nieuwsgierig? Lees dan hier de officiële documenten die op 30 mei door de ledenraden besproken worden.

Heb je naar aanleiding van deze informatie vragen? Dan kun je contact opnemen met het bestuur via bureau@nvgzp.nl. Wil je in contact komen met de ledenraad, mail dan naar: ledenraad@nvgzp.nl

Waarom ook alweer de wens om te fuseren?
Het samenvoegen van de NVGzP en het NIP leidt tot één krachtige beroepsvereniging, waarin plaats is voor alle (post)master opgeleide psychologen[1] in de volle breedte van de psychologie. Met één grote en krachtige vereniging voor psychologen versterken we de beroepsidentiteit, treden we gezamenlijk opiniërend op, kunnen we de belangen van onze verschillende beroepsgroepen nog beter dan voorheen behartigen, en onze dienstverlening verbreden. Dat de samenwerking vruchtbaar is, blijkt bijvoorbeeld uit de nauwe samenwerking rondom de beroepenstructuur en de congressen die inhoudelijk in elkaars verlengde liggen. Tip: vooruitlopend op de fusie: NIP- en NVGzP-leden kunnen elkaars congres voor het ledentarief bijwonen!

Lees eerdere berichtgeving over de fusie.

[1] Zie op ledenportaal bijlage 1, pagina 5