Francien Engelhard; nieuw bestuurslid

19-08-2019


Vorig jaar is besloten het NVGzP-bestuur uit te breiden van 5 naar 7 bestuursleden, passend bij een groeiende vereniging.
Het bestuur is blij dat in de laatste ledenraadsvergadering Francien Engelhard benoemd kon worden als nieuw bestuurslid voor de portefeuille kind en jeugd.

Francien is GZ-psycholoog, werkzaam bij Lijn5, orthopedagogisch behandelcentrum voor kinderen en jeugdigen met een licht verstandelijke beperking in combinatie met ernstige gedragsproblemen en ontwikkelingsstoornissen

Het bestuur bestaat verder uit: Rudolf Ponds (voorzitter), Els Graafsma, Huib van Dis, Ruthie Werner en Joost Walraven. Er is momenteel nog één bestuurszetel vacant.

Daarnaast lopen de zittingstermijnen van Els Graafsma en Huib van Dis af op 31 december a.s. Zij hebben besloten deze niet meer te verlengen. Dit betekent dat er per 1 januari 2020 weer twee bestuurszetels vacant zijn.