FGzPt-nieuws

08-10-2021

Op 6 oktober verscheen de nieuwsbrief van de FGzPt met daarin de volgende onderwerpen:

Wijziging herregistratie-eisen: meer patiëntgebonden uren

De eisen voor herregistratie van klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen wijzigen. Om in aanmerking te komen voor herregistratie geldt straks de eis van twaalf uur patiëntgebonden werk en vier uur gelijkgesteld werk. Verder komt de zogeheten ‘gelijkgestelde registratie’ te vervallen. Dat is de registratie voor specialisten die geen patiëntgebonden werk uitvoeren, maar uitsluitend werkzaamheden die daaraan gelijkgesteld zijn. Na akkoord van de minister van VWS gelden de nieuwe herregistratie-eisen vanaf 1 januari 2022.

Lees er hier meer over.

Adviezen programma APV afgerond

Het Programma APV heeft de eerste deel bestemming bereikt: de eerste adviezen zijn afgerond en aangeboden aan de landelijke Opleidingsraad. Meer dan negentig personen hebben zich namens belangrijke stakeholders ingezet voor de totstandkoming van de adviezen.

Download de adviezen en bekijk video-interviews

Taskforce ziet kansen voor doelmatiger gestructureerde opleiding

De opleidingsstructuur behouden zoals hij is? Dus een aparte Masteropleiding en een aparte beroepsopleiding met een tussentijdse wachttijd van maximaal een half jaar? Of beide opleidingen integreren tot een psychologische opleiding van drie jaar met aan het eind een Mastergraad en een BIG-3-kwalificatie? De Taskforce van APV heeft verschillende routes uitgewerkt om te komen tot doelmatiger gestructureerde psychologische opleidingen. Ze staan beschreven in een adviesrapport dat onlangs aan de Opleidingsraad is aangeboden.

Taskforce-voorzitter Alexander Rinnooy Kan vertelt erover

Meeste winst door versnelde routes met eerder verworven competenties

“De meeste winst door Programma APV zie ik ontstaan door de versnelde routes met eerder verworven competenties. Dat levert echt grote voordelen voor de psychologen en de cliënt.” stelt Chaim Huijser, kinder- en jeugdpsychiater en geneesheer-directeur bij Levvel. Levvel biedt specialistische hulp voor jeugd en gezin, van opvoedondersteuning tot specialistische jeugdhulp en complexe psychiatrische zorg. Daarnaast zit Huijser in het bestuur van de postacademische opleidingen in Amsterdam.

Lees het interview met Chaim Huijser

Intervisie voortaan makkelijker in te voeren in herregistratiedossier

De CRT heeft deze zomer een pilot uitgevoerd met een vernieuwde werkwijze voor specialisten om deelname aan intervisie in te voeren in de herregistratiedossiers. De nieuwe wijze zal de administratieve last van de specialisten verminderen. Momenteel wordt de nieuwe werkwijze technisch geïmplementeerd. Specialisten krijgen binnenkort meer informatie over het nieuwe systeem, de overgangsfase en de livegang ervan.

Veranderingen in het FGzPt-bestuur

Het FGzPt-bestuur heeft twee nieuwe leden: Arnoud van Buuren, op voordracht van de NVP en José Wichers-Bots, op voordracht van de de NVO. Dré Bosma heeft na vijf jaar afscheid genomen van het FGzPt-bestuur. Bestuur en directie van de FGzPt danken hem voor zijn waardevolle bijdragen.

Verbeterde handleidingen voor praktijkopleidingsinstellingen

De handleidingen voor praktijkopleidingsinstellingen over het POI-register en het Opleidingsregister zijn onlangs geactualiseerd. Ook is er informatie toegevoegd over het verwerken van verlof in de opleidingsschema’s.

Verder heeft de CRT meegewerkt aan een informatiekaart van de NZa over het aanvragen van de beschikbaarheidsbijdrage voor de opleidingen Gz, PT, KP en KNP. Over dit onderwerp is ook een informatievideo gemaakt.

Download de handleidingen en bekijk de informatievideo.

Verdeelplan 2022 vastgesteld door minister

Het Verdeelplan Medische Vervolgopleidingen voor de instroomsubsidieplaatsen van het jaar 2022 is vastgesteld door de minister van VWS. De CRT zal het verdeelplan invoeren in het Opleidingsregister. Praktijkopleidingsinstellingen kunnen dan vanaf 1 januari 2022 de instroomsubsidieplaatsen koppelen aan de betreffende opleidelingen.

Proeve van Bekwaamheid voor buitenlands gediplomeerden

De Opleidingsraad ontwikkelt momenteel een Proeve van Bekwaamheid voor mensen uit het buitenland die in Nederland aan de slag willen als Gz-psycholoog of psychotherapeut. Na het succesvol doorlopen van de Proeve van Bekwaamheid of een aanpassingsstage kunnen zij een BIG-3-registratie aanvragen.

De Proeve van Bekwaamheid wordt ontwikkeld op verzoek van de Commissie Buitenlands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV), die buitenlandse aanvragers adviseert over aanvullende opleidingseisen om in Nederland het beroep te kunnen uitoefenen. De Opleidingsraad en het CBGV streven ernaar om de Proeve van Bekwaamheid in het najaar 2021 op te leveren.

Terugblik conferentie Vliegeniers stijgen tegen de wind in

Op vrijdag 1 oktober was het zover: de conferentie “Vliegeniers stijgen tegen de wind in – Leiderschap als attitude” vond plaats in het Muntgebouw in Utrecht. Zo’n 100 professionals uit het veld waren aanwezig en ook vanuit huis werd het programma gevolgd via de livestream. Moderator Anouschka Laheij ontving de gespreksdeelnemers en praatte de dag met enthousiasme en gedrevenheid aan elkaar.

Lees er hier meer over.