Nieuws FBZ

26-04-2021

In de nieuwsbrief van de FBZ van 28 april staan o.a. de volgende onderwerpen:

  • Jaarverslag FBZ 2020
  • Overzicht registratiekosten BIG- en kwaliteitsregisters beroepsgroepen FBZ

Jaarverslag 2020
Namens onze vereniging behartigt vakbond FBZ jouw werknemersbelangen als zorgprofessional in dienstverband. In het jaarverslag van FBZ lees je over de activiteiten en resultaten in 2020, waarin het meer dan ooit tevoren alle hens aan dek was om te zorgen dat zorgprofessionals gezond en veilig hun werk konden doen.

Door de uitzonderlijke omstandigheden stonden ook arbeidstijden, werkdruk en het kunnen opnemen van verlof flink onder druk, waar cao-partijen afspraken over hebben gemaakt. Ook kwamen in coronatijd een paar nieuwe cao’s tot stand.

Verder zoomt het jaarverslag in op de collectieve belangenbehartiging door FBZ op het gebied van de arbeidsmarkt of het pensioen, waar grote veranderingen op stapel staan. Als groeiende zorgvakbond oefent FBZ collectief steeds meer invloed uit op het gebied van de arbeidsmarkt of de toekomst van de zorg.

FBZ en haar partners staan ook klaar voor leden met individuele arbeidsrechtelijke vragen. In 2020 boden 10 verenigingen hun leden in dienstverband FBZ Rechtshulp aan. Leden maakten hier veelvuldig gebruik van. Dat onderstreept tegelijkertijd echter ook dat FBZ zich onverminderd moet blijven inzetten om arbeidsvoorwaardelijke knelpunten op te lossen.

Overzicht registratiekosten BIG- en kwaliteitsregisters beroepsgroepen FBZ
Behalve (her)registratie in het BIG-register heeft de achterban van FBZ vaak te maken met registratie in het (kwaliteits)register voor het beroep. Ingeschreven staan in het register betekent dat een zorgprofessional voldoet aan de kwaliteitseisen van het beroep. Het register maakt dat ook transparant voor patiënten of cliënten.

Onderstaand overzicht geeft een overzicht van de verschillende registers voor de beroepsgroepen en wat de kosten zijn van registratie. In de meeste cao’s is geregeld dat de initiële en herregistratie in het BIG-register wordt vergoed. In cao’s is soms ook vergoeding van bepaalde (kwaliteits)registers afgesproken. De registers die worden vergoed staan in de cao vermeld. In de cao staat ook hoe hoog deze vergoeding is.

Bekijk het overzicht