FBZ-uitleg over bekostiging BIG-opleiding vanuit de cao

28-09-2022

Robert Barendse (FBZ) wordt geïnterviewd door Eline Kreuze (orthopedagoog i.o. tot gz-psycholoog) over de uitkomsten van de cao-onderhandelingen GGZ voor GGZ-medewerkers en opleidelingen. 

“In deze cao is afgesproken dat als jij verplicht bent voor je BIG-registratie, kwaliteitskeurmerk of taakomschrijving, na- en bijscholing te volgen, dan moet dat vergoed worden door de werkgever en mag het in werktijd plaatsvinden”, aldus Robert Barendse, die ook meer vertelt over arbeidstijden, reiskosten en pensioen.

 

Meer informatie en achtergronden om het gesprek met je werkgever aan te gaan, vind je op ons ledenportaal.