FBZ-nieuws

13-04-2022

Mede namens de NVGzP sluit FBZ grote cao’s en sociale plannen in de zorg af met werkgevers van instellingen vanuit het belang van de werknemer. Het laatste nieuws van FBZ:

Onderhandelaarsakkoord voor een eigentijdse Cao Jeugdzorg
Vakbonden FBZ, FNV en CNV hebben met Jeugdzorg Nederland een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe Cao Jeugdzorg die met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 ingaat. De ruim 30.000 jeugdzorgwerknemers krijgen in drie jaar tijd in totaal 8% salarisverhoging. Verder is een eenmalige uitkering afgesproken van 250 euro. Er zijn afspraken gemaakt over plaats- en tijdonafhankelijk werken die de autonomie van de jeugdzorgprofessional versterken. De kilometervergoeding voor zakelijke reizen gaat bovendien omhoog naar 39 cent.

Onderhandelaar Lilian de Groot: “Dit is eindelijk goed nieuws voor de jeugdzorgprofessionals. We hebben goede afspraken gemaakt over het salaris en vergoeding van dienstreizen. Dit biedt perspectief en respect voor de jeugdzorgprofessionals. Mooi is dat de nieuwe cao voor langere tijd geldt. Dat betekent rust en duidelijkheid wat betreft de arbeidsvoorwaarden.”

Werkdruk en salaris
Er zijn ook afspraken gemaakt om de torenhoge werkdruk aan te pakken. Werkgevers moeten daarover afspraken maken en naleven. Het salaris stijgt structureel over 2021 met 2%, over 2022 met 3% en in 2023 nog eens met 3%. In juli 2022 krijgen de werknemers (in dienst op 1 januari 2022), een eenmalige uitkering van 250 euro.

Ledenraadpleging
In de komende weken kunnen de leden van de 10 bij FBZ aangesloten jeugdzorgverenigingen aangeven of ze zich kunnen vinden in de afspraken in het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe cao. Half mei worden de uitslagen van de leden van de drie bonden bekend.

De NVGzP heeft, mede door haar lidmaatschap bij de FBZ en door deel te nemen aan de klankboard, deelgenomen aan deze onderhandelingen.

Bekijk alle afspraken in het onderhandelaarsakkoord

FBZ stemt in met nieuwe Cao VVT
Een meerderheid van de FBZ-achterban heeft ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe Cao VVT. FBZ heeft op basis van deze uitslag besloten de nieuwe cao te tekenen, maar is wel ontstemd over het resultaat voor de specialisten ouderengeneeskunde.

Op 10 maart bereikten FNV, CNV en NU’91 een onderhandelingsresultaat met werkgeversorganisaties ActiZ en Zorgthuisnl voor een nieuwe Cao VVT. FBZ tekende het resultaat die dag niet, omdat de wensen van specialisten ouderengeneeskunde onvoldoende zijn gerealiseerd. Voor deze functiegroep had FBZ graag een inspraakregeling en een betere bereikbaarheidsvergoeding willen afspreken, maar de werkgevers gaven op beide punten niet thuis.

Neutraal stemadvies
Omdat het onderhandelingsresultaat voor andere functiegroepen wel een aantal duidelijke verbeteringen bevat, besloot FBZ een ledenraadpleging te organiseren en zorgprofessionals het laatste woord te geven. Alle FBZ-verenigingen besloten het onderhandelingsresultaat met een neutraal advies voor te leggen.

Cao-afspraken
Een meerderheid van de FBZ-achterban stemde uiteindelijk in. De nieuwe cao bevat een aantal duidelijke verbeteringen. Alle medewerkers krijgen (met terugwerkende kracht) op 1 maart 2022 een loonsverhoging van 2%, met een bodem van 65 euro per maand. De salarisschalen FWG 25 t/m 65 krijgen daar 1,25% bovenop (vanuit de extra overheidsmiddelen voor ‘middengroepen in de zorg’). Op 1 maart 2023 krijgt iedereen er nog eens 3% bij. Daarnaast is onder andere een eerste stap gezet om de reiskostenvergoeding te verbeteren en krijgen werknemers meer regie over scholing en ontwikkeling.

Bekijk alle afspraken uit het onderhandelingsresultaat.

Wat zijn de registratiekosten voor beroepsgroepen in BIG- en kwaliteitsregisters?
Behalve (her)registratie in het BIG-register hebben de leden van de bij FBZ aangesloten verenigingen vaak te maken met registratie in het (kwaliteits)register voor het beroep. Ingeschreven staan betekent dat een zorgprofessional voldoet aan de kwaliteitseisen van het beroep. Het register maakt dat ook transparant voor patiënten of cliënten.

Dit overzicht vermeldt de verschillende registers en vermeldt de kosten van registratie.

In de meeste cao’s is geregeld dat de initiële en herregistratie in het BIG-register wordt vergoed. In cao’s is soms ook vergoeding van bepaalde (kwaliteits)registers afgesproken. De registers die worden vergoed, staan in de cao vermeld. In de betreffende cao staat ook hoe hoog deze vergoeding is.