FBZ-nieuws

01-10-2021

Mede namens NVGzP sluit FBZ grote cao’s in de zorg en sociaal plannen met werkgevers van instellingen overal in het land. Het laatste nieuws van FBZ:

FBZ wijst eindbod NFU af (24 september 2021)
De NFU is niet ingegaan op het ultimatum dat de FBZ vorige week stelde. Dat betekent dat de FBZ een zondagsdienst gaat voorbereiden. Deze vindt plaats op dinsdag 26 oktober 2021. Via de NVGzP ben je aangesloten bij FBZ; dat betekent dat leden die werkzaam zijn bij een umc, deel kunnen nemen aan de zondagsdienst.

Vorige week liet de FBZ de NFU weten niet in te stemmen met het eindbod voor een nieuwe Cao UMC. Een meerderheid van de leden heeft tegen het eindbod van de NFU gestemd. Ook is de FBZ zeer ontstemd over het feit dat de NFU een cao-akkoord sloot met slechts één vakbond, de verpleegkundigenvakbond NU’91, en daarmee de verhoudingen op de werkvloer op scherp heeft gezet. Werknemers worden tegen elkaar uitgespeeld.

Voorbereiding zondagsdienst
Afgelopen dinsdag, 28 september, is een eerste zondagsdienst gedraaid door FNV en CNV. Je kon hier niet aan deelnemen omdat de FBZ niet kon voldoen aan de noodzakelijke juridische aanzeggingstermijnen en veiligheidsvoorbereidingen. De volgende zondagsdienst staat gepland op 26 oktober. Aan deze zondagsdienst doet FBZ wél mee. Dat betekent dat je, als je bij een umc werkt, dit keer wel mee kunt doen. Daarvoor kun je jezelf, of samen met je afdeling of beroepsgroep, aanmelden bij het lokale actiecomité zodat aan de nodige veiligheidsvoorbereidingen kan worden voldaan. Ook blijft FBZ graag op de hoogte van jouw plannen. Vul daarom na het contact met het lokale actiecomité dit formulier van FBZ in.

Meer weten over het draaien van een zondagsdienst? Bekijk de FAQ.

Inhaalzorg
FBZ is van mening dat, gezien de hoeveelheid inhaalzorg, de timing voor harde acties niet slechter kan dan nu. Maar het is onbegrijpelijk dat de NFU een cao heeft gesloten waar overduidelijk geen draagvlak voor is onder de werknemers. Alle werknemers, van schoonmakers tot specialisten, leveren dagelijks een zware inspanning om goede en verantwoorde zorg te leveren, en ervaren een enorme werkdruk om ook nog eens de corona- en inhaalzorg het hoofd te bieden. Een cao sluiten zonder hun instemming voelt voor velen als een klap in het gezicht.

FBZ start voorbereidingen zondagsdienst van 26 oktober (1 oktober)

De NFU is niet ingegaan op het ultimatum dat de FBZ vorige week stelde. Dat betekent dat de FBZ een zondagsdienst gaat voorbereiden. Deze vindt plaats op dinsdag 26 oktober 2021. Via de NVGzP ben je aangesloten bij FBZ; dat betekent dat leden die werkzaam zijn bij een umc, deel kunnen nemen aan de zondagsdienst.

Vorige week liet de FBZ de NFU weten niet in te stemmen met het eindbod voor een nieuwe Cao UMC. Een meerderheid van de leden heeft tegen het eindbod van de NFU gestemd. Ook is de FBZ zeer ontstemd over het feit dat de NFU een cao-akkoord sloot met slechts één vakbond, de verpleegkundigenvakbond NU’91, en daarmee de verhoudingen op de werkvloer op scherp heeft gezet. Werknemers worden tegen elkaar uitgespeeld.

Voorbereiding zondagsdienst
Afgelopen dinsdag, 28 september, is een eerste zondagsdienst gedraaid door FNV en CNV. Je kon hier niet aan deelnemen omdat de FBZ niet kon voldoen aan de noodzakelijke juridische aanzeggingstermijnen en veiligheidsvoorbereidingen. De volgende zondagsdienst staat gepland op 26 oktober. Aan deze zondagsdienst doet FBZ wél mee. Dat betekent dat je, als je bij een umc werkt, dit keer wel mee kunt doen. Daarvoor kun je jezelf, of samen met je afdeling of beroepsgroep, aanmelden bij het lokale actiecomité zodat aan de nodige veiligheidsvoorbereidingen kan worden voldaan. Ook blijft FBZ graag op de hoogte van jouw plannen. Vul daarom na het contact met het lokale actiecomité dit formulier van FBZ in.

Meer weten over het draaien van een zondagsdienst? Bekijk de FAQ.

Inhaalzorg
FBZ is van mening dat, gezien de hoeveelheid inhaalzorg, de timing voor harde acties niet slechter kan dan nu. Maar het is onbegrijpelijk dat de NFU een cao heeft gesloten waar overduidelijk geen draagvlak voor is onder de werknemers. Alle werknemers, van schoonmakers tot specialisten, leveren dagelijks een zware inspanning om goede en verantwoorde zorg te leveren, en ervaren een enorme werkdruk om ook nog eens de corona- en inhaalzorg het hoofd te bieden. Een cao sluiten zonder hun instemming voelt voor velen als een klap in het gezicht.