FBZ-nieuws

14-09-2022

Mede namens de NVGzP sluit FBZ grote cao’s en sociale plannen in de zorg af met werkgevers van instellingen vanuit het belang van de werknemer. Het laatste nieuws van FBZ:

Wist je dat je je verenigingscontributie terug kan vragen?
De contributie die je als lid in dienstverband betaalt voor het lidmaatschap van een bij FBZ aangesloten beroepsvereniging, heeft de status van vakbondscontributie. In tal van zorgcao’s heeft FBZ afspraken gemaakt over de vergoeding van contributie. Dit kan je een aanzienlijk voordeel opleveren.

Je moet zelf in actie komen als je in aanmerking wilt komen voor teruggave van de contributie over dit jaar. Dit moet je bij je werkgever kenbaar maken. Lever daarvoor de factuur van je beroepsvereniging in. Het is aan te raden dit tijdig doen, maar in elk geval voor half november, zodat de werkgever het tijdig met je salaris kan verrekenen.

Voor veel cao’s geldt dat de contributie verrekend mag worden met de werkgever, bijvoorbeeld via het brutoloon. In de werkkostenregeling staat welke vergoedingen werkgevers onbelast aan hun medewerkers mogen verstrekken.

Meer weten?
Kijk op de cao-pagina (bij de cao die op jou van toepassing is) wat precies is afgesproken over de vergoeding van je contributie. Je kunt ook handige tips bekijken in de contributie-FAQ. Bijvoorbeeld hoe dit terug te vragen bij de werkgever en hoe de verrekening plaatsvindt.

De nieuwe pensioenregels in klip-en-klare taal
Op de nieuwe website Onsnieuwepensioen.nl is heldere informatie te vinden over de voorgenomen nieuwe regels voor pensioen. Er wordt eenvoudig uitgelegd wat pensioen is, waarom het pensioenstelsel wijzigt, wat hetzelfde blijft en wat er verandert.

Ieder hoofdonderwerp bevat een korte algemene uitleg, een animatie en antwoorden op veel gestelde vragen. Daarnaast is er een praktisch overzicht van wat je nu al zelf kan doen aan het inkomen voor later.

Toolkit communicatiemiddelen
De toolkit voorziet in informatie over de definitie van pensioen, de aanleiding voor de nieuwe pensioenregels, wat er verandert en wat er blijft. Per onderwerp zijn factsheets, animaties, artikelen en infographics beschikbaar. Organisaties kunnen deze gebruiken in hun communicatie-uitingen zoals nieuwsbrieven, presentaties of magazines.

Alle middelen zijn ontwikkeld door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking met vakbonden, werkgeversorganisaties, pensioenuitvoerders en de stichting Lezen en Schrijven. Doel is dat iedereen duidelijke en begrijpelijke informatie kan vinden over de veranderingen. De Wet toekomst pensioenen is nog in behandeling. In september buigt de Tweede Kamer zich over de voorgenomen wetswijziging. De nieuwe regels voor pensioen kunnen dus nog wijzigen.

Vijf projecten voor duurzame inzetbaarheid van ziekenhuiswerknemers
In arbeidsmarktfonds StAZ werkt FBZ als sociale partner met de andere vakbonden en de Nederlandse Vereniging van de Ziekenhuizen samen om te zorgen dat alle werknemers in het ziekenhuis of revalidatiecentrum gezond en vitaal kunnen blijven werken.

Zo worden de komende twee jaar tal van projecten uitgevoerd waarin duurzame inzetbaarheid centraal staat:
1. Regie op rooster
2. Strategische Personeelsontwikkeling
3. Dialoog over duurzame inzetbaarheid
4. Mantelzorg
5. Generatiebeleid
Bekijk de korte uitleg wat deze projecten inhouden.

 

 

Meer informatie? 

In de informatiebijeenkomsten worden de vijf projecten toegelicht. Heb je vragen of wil je meedenken over de uitvoering van de activiteiten, meld je dan aan voor een van de informatiebijeenkomsten. Er zijn geen kosten aan verbonden.