FBZ-nieuws

12-05-2022

Mede namens de NVGzP sluit FBZ grote cao’s en sociale plannen in de zorg af met werkgevers van instellingen vanuit het belang van de werknemer. Het laatste nieuws van FBZ:

Tekst Cao GGZ 2022-2023 gereed
De afgelopen maanden hebben de cao-partijen gewerkt aan de tekst voor de nieuwe Cao GGZ. De tekst is intussen gereed.

In de nieuwe cao-tekst zijn de afspraken uit het onderhandelaarsakkoord van 20 december 2021 verwerkt. De nieuwe cao loopt van 1 december 2021 tot en met 31 december 2024. In het akkoord is onder andere een salarisverhoging van drie maal 2% in drie achtereenvolgende jaren afgesproken. Daarnaast worden de kosten voor ‘verplichte’ scholing volledig in tijd en geld vergoed. Verder wordt de vergoeding van de bereikbaarheidsdiensten verdubbeld en de onregelmatigheidstoeslag verhoogd met twee periodieken. Ook hebben de cao-partijen afgesproken te onderzoeken hoe verpleegkundige en psychologische beroepen in de ggz meer invloed en zeggenschap kunnen krijgen op het beleid van de organisatie. Onderdeel van het onderzoek is het evalueren van de effecten van de afspraken uit de vorige cao om medische staven in te stellen in alle ggz-instellingen.

De app voor de Cao GGZ wordt binnenkort ook geüpdatet met de actuele cao-afspraken.

Tekst Cao UMC 2022-2023 gepubliceerd
De afgelopen maanden hebben de cao-partijen gewerkt aan de tekst voor de nieuwe Cao UMC. De tekst is intussen gereed.

In de nieuwe cao-tekst zijn de afspraken uit het akkoord van 12 november 2021 verwerkt, waaronder de salarisparagraaf, de scholingsafspraken en toelages. Daarnaast is aan de nieuwe cao het aparte hoofdstuk met bijzondere bepalingen voor ziekenhuisapothekers, klinisch chemici en klinisch fysici (hoofdstuk 14A) toegevoegd, dat in februari al werd vastgesteld.

De app voor de Cao UMC wordt binnenkort ook geüpdatet met de actuele cao-afspraken.

Tekst Cao VVT 2022-2023 beschikbaar
De afgelopen maanden hebben de cao-partijen gewerkt aan de tekst voor de nieuwe Cao VVT. De tekst is intussen gereed.

In de nieuwe cao-tekst zijn de afspraken uit het onderhandelingsresultaat van 10 maart 2022 verwerkt. De Cao VVT is volledig herschreven, met als doel te komen tot een cao-tekst waarin de medewerker centraal staat. De cao-partijen streefden naar een toegankelijke, leesbare cao waaruit duidelijk blijkt wat de rechten en plichten van werknemers en werkgevers zijn.

De app voor de Cao VVT wordt binnenkort ook geüpdatet met de actuele cao-afspraken