Factsheet Wvggz

06-02-2020

 

De Wet verplichte ggz (Wvggz) is op 1 januari 2020 ingegaan en vervangt de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). Er zijn al diverse tools ontwikkeld voor de implementatie van deze wet in het werkveld, maar nog geen factsheet die – op hoofdlijnen – de specifieke verantwoordelijkheid beschrijft van de gezondheidszorg-psychologen (gz-psychologen) en haar specialismen. 

De NVGzP heeft om deze reden een factsheet opgesteld. Download deze hier.