Factsheet Wvggz

20-11-2019

De Wet verplichte ggz (Wvggz) gaat op 1 januari 2020 in en vervangt de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). Er zijn al diverse tools ontwikkeld voor de implementatie van deze wet in het werkveld, maar nog geen factsheet die – op hoofdlijnen – de specifieke verantwoordelijkheid beschrijft van de gezondheidszorg-psychologen (gz-psychologen) en haar specialismen. 

De NVGzP heeft om deze reden een factsheet opgesteld. Download deze hier.