Factsheet ROM en privacy

02-05-2017

Naar aanleiding van de ROM-discussie in de afgelopen periode, hebben de VGCt en de NVGzP besloten factsheets te maken. Het eerste is opgesteld door de VGCt: ROM, waar gaat het heen. Het tweede factsheet, opgesteld door de NVGzP, gaat over de overwegingen rond ROM en privacy.

De meeste behandelaars weten heel goed dat je een dossier moet bijhouden en dat dat vertrouwelijk moet zijn. Persoonsgegevens, en zeker gegevens over iemands geestelijke gezondheid, horen goed beschermd te zijn. De vraag blijft: hoe? Welke traditie kent privacy? Hoe kun je het technisch regelen en welke wetgeving is van toepassing? Wat moet je weten over ROM en privacy?

Dit factsheet biedt kaders voor weloverwogen keuzes.

Klik hier voor de bronnenlijst omtrent de factsheet ROM en privacy.