Factsheet Partnerschap tussen melders en Veilig Thuis

14-02-2019
Sinds 1 januari 2019 is het afwegingskader in de verbeterde meldcode van kracht. Vanuit een leertafel met professionals uit het cluster pedagogen, psychologen, (psycho)therapeuten, sociaal werkers en jeugd- en gezinsprofessionals én Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek is deze factsheet opgesteld.

Tijdens deze leertafel is kennis en ervaring uitgewisseld en is besproken wat wel en niet werkt in het proces van melden, hoe professionals/melders hun afwegingskader in de meldcode kunnen gebruiken en wat wenselijk is in het contact tussen melder en Veilig Thuis. Deze factsheet kan ook in de andere Veilig Thuis regio’s worden gebruikt om als melders, Veilig Thuis en andere samenwerkingspartners met elkaar in gesprek te gaan om samen te blijven leren.