Factsheet medische psychologie beschikbaar

30-05-2022

Passend in de groeiende aandacht voor medische psychologie als werk- en kennisveld, stellen NVGzP, LVMP en NIP een overzichtelijke pdf ter beschikking om in de eigen werkomgeving te verspreiden. Zo wordt de noodzaak van de vraag naar psychologisch specialisten duidelijk en is het eenvoudiger om zelf in gesprek te gaan met vakgenoten, management of zorgverzekeraar.

Een stukje geschiedenis
Nadat in 2019 de Kwaliteitstandaard Psychosociale zorg bij Somatische Ziekte geregistreerd is bij Zorginstituut Nederland en in 2020 de Veldnormen Medische Psychologie geautoriseerd zijn door het werkveld, de Patiëntenfederatie en Zorgverzekeraars Nederland is het nu tijd voor een handzame factsheet.

Inhoud factsheet
Op twee A4’tjes wordt aan de hand van cijfers/pictogrammen uitgelegd wat de huidige stand van zaken is ten aanzien van comorbide psychische klachten bij somatische aandoeningen. Hieruit blijkt de toegevoegde waarde van het aanbod van medische psychologie, uit onderzoek blijkt namelijk dat minder patiënten zorg aangeboden krijgt dan dat zij vragen.

In de factsheet staat naast de urgentie kort omschreven welke patiënten baat kunnen hebben bij een medische psychologische behandeling, wat medische psychologie is en wat toeleiding naar de juiste zorg de patiënt, de verwijzer, het ziekenhuis en de maatschappij kan opleveren. Denk hierbij o.a. aan kwaliteit van leven, verbetering uitkomstmaten, patiënttevredenheid, efficiëntere zorg en kostenbesparing.

Hoe te gebruiken in de werkomgeving
De factsheet medische psychologie kun je gebruiken in je contacten met de Raad van Bestuur en artsen van je ziekenhuis, bij onderhandelingen met de zorgverzekeraars en andere belanghebbenden. Zo informeer je hen snel en eenvoudig dat de inzet van medische psychologie loont!

Hoe te gebruiken bij een patiënt
Vraag als zorgmedewerker actief naar psychosociale klachten, help patiënten met het formuleren van een hulpvraag en verwijs tijdig door naar medische psychologie of andere aanbieders van psychosociale zorg binnen of buiten het ziekenhuis.

Beschikbaarheid
De factsheet (pdf) is rechtstreeks down te loaden en blijft voor leden beschikbaar op het besloten ledenportaal.

Benieuwd hoe vakgenoten de medische psychologie ervaren in de praktijk? Bekijk de video waarin Marieke Fonk (klinisch psycholoog) en Lorân van der Hoeven (gz-psycholoog i.o. tot specialist) het belang van medische psychologie in het verleden en in het nu beoordelen.