Extra opleidingsplaatsen voor gz-psychologen toegewezen

24-07-2018

Extra opleidingsplaatsen voor gz-psychologen toegewezen

In het kader van het hoofdlijnenakkoord met de ggz-sector heeft het ministerie van VWS 20 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een aantal GGZ-opleidingen. Voor de opleiding tot gz-psycholoog betekent dit dat er voor 2019 185 extra plaatsen beschikbaar worden gesteld. De plaatsen worden verdeeld over de sectoren volgens de bestaande verdeelsleutel en zoals gebruikelijk toegewezen op basis van de hoogte van het historische opleidingsvolume. Voor praktijkopleidingsinstellingen die het aangevraagde aantal plaatsen toegewezen hebben gekregen geldt dat het definitief toewijzingsvoorstel niet wordt aangepast.

TOP Opleidingsplaatsen heeft vorige week een aangepast definitief toewijzingsvoorstel verstuurd naar de praktijkinstellingen voor de opleidingen tot gz-psycholoog en VS GGZ. Voor de opleidingen tot klinisch psycholoog, psychotherapeut en klinisch neuropsycholoog zijn geen extra plaatsen beschikbaar gesteld.

Deze week verstuurt TOP Opleidingsplaatsen het definitieve toewijzingsvoorstel naar het ministerie van VWS. VWS publiceert vervolgens medio augustus het verdeelplan en op basis hiervan kunnen praktijkopleidingsinstellingen de beschikbaarheidsbijdrage aanvragen bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). In het TOP-portal kunnen zorgaanbieders hun aanvraag volgen en hun definitief toewijzingsvoorstel inzien.