Extra opleidingsplaatsen gz-psycholoog

19-06-2019

Binnen het toewijzingstraject voor opleidingsplaatsen 2020 is gebleken dat er teveel instroomplaatsen klinisch psycholoog zijn geraamd. Bij de eerste toekenning en na een extra wervingsronde, blijven er instroomplaatsen voor de klinisch psycholoog over.

Alhoewel dit niet gebruikelijk is, heeft het ministerie van VWS besloten de gelden die overeenkomen met deze instroomplaatsen, over te hevelen naar instroomplaatsen voor de opleiding gz-psychologie.

Zodoende zijn er voor 2020 nu 119 extra instroomplaatsen gz-psychologie beschikbaar.

Deze extra instroomplaatsen voor de opleiding tot gz-psycholoog zullen op basis van het bestaande toewijzingsprotocol worden ingevuld. Dit betekent dat er één extra opleidingsplaats voor een nieuw erkende praktijkopleidingsinstelling beschikbaar komt en 118 opleidingsplaatsen verdeeld worden onder bestaande, erkende praktijkopleidingsplaatsen.

Uiterlijk 15 juli 2019 komt de stichting TOP opleidingsplaatsen met het definitieve toewijzingsvoorstel 2020.

Meer informatie over het toewijzen van de extra instroomplaatsen voor GZ-psychologie en over andere ontwikkelingen binnen TOP opleidingsplaatsen kun je hier vinden.