Extra budget onderzoeksprogramma GGZ

04-03-2019


In 2015 is in de ‘agenda gepast gebruik en transparantie’ (AGGT) afgesproken tussen diverse beroeps- en brancheverenigingen in de GGZ (waaronder P3NL) dat er een wetenschapsagenda zou worden opgesteld voor structureel wetenschappelijk onderzoek. Dit heeft geresulteerd in een door ZonMw gecoördineerd programma, waar in 2016-2017 10 miljoen euro beschikbaar was en in 2018 5 miljoen euro. Nu is voor de periode 2019-2025 het resterende bedrag van 35 miljoen euro toegezegd.

In de onderzoeksagenda GGZ, wat een uitwerking is van deze wetenschapsagenda, staan drie thema’s op de voorgrond:

  • Gepersonaliseerde zorg
  • Vroege herkenning & behandeling
  • Implementatie en praktijkprojecten

Meer informatie over de onderzoeksagenda GGZ en de uitkomsten hiervan, kun je hier vinden.