Exclusieve korting voor leden van de NVGzP op bijzondere najaarssymposia mét boek

02-11-2017Als NVGzP-lid heeft u de mogelijkheid om voor € 260 (i.p.v. € 295) deel te nemen aan
deze 5 najaarssymposia van Lemion® i.s.m. Boom uitgevers Amsterdam.

Inhoudelijk zijn de bijeenkomsten gebaseerd op een geheel nieuwe of zeer recente uitgave van Boom Psychologie & Psychiatrie. De betreffende boeken maken deel uit van het cursusmateriaal en worden gratis aan de deelnemers beschikbaar gesteld.
De nascholingen zijn los van elkaar te volgen. Indien u meerdere symposia achter elkaar wilt bezoeken, kunt u op de locatie overnachten tegen het tarief van € 40,- per nacht, inclusief ontbijt.

Maandag 20 november over Capita Verslaving, middelengebruik en bijzondere risicogroepen
Dinsdag 21 november over Persoonlijke identiteit en de GGz-praktijk
Woensdag 22 november over Neurowetenschappen voor het dagelijkse werk
Donderdag 23 november over Persoonlijkheidsstoornissen: polarisatie in de spreekkamer
Vrijdag 24 november over Ouderen; diagnose en behandeling

www.lemion.nl/najaar