Even voorstellen: Frans de Kok

30-05-2022


Ik ben Frans de Kok en kom het team van beleidsadviseurs versterken. Gedurende 16 uur in de week kun je mij aanspreken op de dossiers “Wetenschap” (in en voor de praktijk) en “Jeugd”.

Achtergrond
Ik ben in 1986 afgestudeerd (in Tilburg) als gezondheidspsycholoog in een combinatie met de onderwijspsychologie en sociale psychologie. Ik ben begonnen als regionale GVO-functionaris bij Kruiswerk West-Brabant en werd daar tevens organisatieadviseur op de gebieden Marketing & Communicatie en Kwaliteitszorg. Deze functie en portefeuilles hield ik eveneens bij de NVZ-vereniging van ziekenhuizen, waarna ik beleidsadviseur Informatisering en ICT strategie werd bij GGZ Nederland (inmiddels De Nederlandse GGZ). Vervolgens werkte ik op diverse plekken in diverse rollen om te eindigen als manager Beleid & Advies Zorg bij een grote GGZ-instelling. Vanaf 2014 ben ik zelfstandig interim adviseur in de verstandelijk gehandicaptenzorg, in de ouderenzorg, in de jeugdgezondheidszorg, in de GGZ in combinatie met het speciaal onderwijs, in de functies van bestuurssecretaris, programma-/projectmanager en beleidsadviseur.

Thuis
Na 41 mooie jaren samen heb ik vorig jaar – na een ziekbed van 14 maanden – afscheid moeten nemen van mijn echtgenote Giny. Wij hebben twee prachtige dochters en inmiddels ook fijne schoonzonen (hoewel ze beide nog niet getrouwd zijn). Mijn hond Djax – een Golden Doodle – vergt tegenwoordig mijn aandacht en de nodige tijd, waardoor het lezen (een liefhebberij van me) er danig bij inschiet. Voordeel is wel dat ik door de dagelijkse wandelingen ruimschoots aan de 10.000 stappen kom.

Hobby’s
Ik houd enorm van kunst en cultuur in het algemeen en het theater in het bijzonder. In mijn jeugdjaren speelde ik toneel en de afgelopen jaren zong ik in verschillende koren. Tussen de bedrijven door bekleedde ik verschillende bestuursfuncties en heb ik twee musicals geschreven en succesvol geproduceerd.

Tenslotte
Ik hoop en vertrouw erop de komende periode – samen met de leden van de NVGzP – een waarde- en zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de vereniging.